skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet: A feature to help users block echoes

overview

Google Meet ra mắt tính năng mới giúp bạn dễ dàng xác định và khắc phục khi có tiếng vọng trong các cuộc gọi điện video. ‘Tiếng vọng’ có thể xảy ra khi hệ thống của bạn cung cấp lại âm thanh cho cuộc gọi. Hầu hết thời gian, Meet sẽ điều khiển âm thanh một cách thông minh để loại bỏ tiếng vọng. Tuy nhiên, đôi khi điều này vẫn xảy ra và khiến người khác nghe thấy tiếng vọng từ thiết bị của bạn khi họ nói. Từ trước đến nay, rất khó để bạn biết được khi nào thiết bị của mình gây ra tiếng vang. Bây giờ, Google Meet sẽ tự động phát hiện thấy tiếng vọng đáng chú ý từ hệ thống của bạn mà những người tham gia cuộc gọi khác có thể nghe thấy bằng dấu chấm màu đỏ trên nút tùy chọn khác, cùng với tùy chỉnh thông báo trong Google Meet.

Google Meet: A feature to help users block echoes

Người dùng có thể thấy một thông báo cảnh báo họ khi họ đang gây ra tiếng vọng

Google Meet: Tính năng giúp người dùng chặn tiếng bị vọng 1

Nếu bạn nhấp vào thông báo, bạn có thể thực hiện các bước khắc phục sự cố có thể giúp giảm tiếng vọng

Getting started

  • Admins: There is no admin control for this feature.
  • End users: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. 

Release time

  • Miền phát hành nhanh và theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2021

Availability

The source: Gimasys 

Back To Top
0974 417 099