skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet: New feature reduces background noise when meeting online

General information

Để giúp hạn chế sự phân tâm trong cuộc gọi điện video của bạn, Google Meet có thể loại bỏ các tiếng ồn xung quanh như gõ, đóng cửa hoặc âm thanh của một công trường gần đó. Loại bỏ tiếng ồn giúp thực hiện cuộc gọi hiệu quả hơn bằng cách giảm bớt sự phân tâm có thể chuyển hướng sự chú ý ra khỏi nội dung cuộc họp.

Năm ngoái, Google đã cung cấp tính năng khử tiếng ồn trên web cho khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus và Education Plus, sau đó cung cấp tính năng này trên cả web và thiết bị di động. Bây giờ, Google đang thực hiện hai bản cập nhật bổ sung về tính khả dụng của tính năng:

 • Thêm tính khả dụng cho nhiều người dùng hơn: Tính năng khử tiếng ồn giờ đây cũng sẽ khả dụng cho người dùng trong các phiên bản Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard. Nó sẽ được bật theo mặc định cho những người dùng này.
 • Kể từ ngày 9 tháng 8 năm 2021, tính năng này sẽ được bật theo mặc định cho người dùng Enterprise Plus: Tính năng khử tiếng ồn sẽ được bật theo mặc định cho những người dùng Google Workspace Enterprise Plus trước đó chưa tắt tính năng này. Lưu ý rằng thay đổi này có thể thay đổi cài đặt đối với một số người dùng hiện tại. Sẽ không có thay đổi về cài đặt hoặc mặc định cho khách hàng Giáo dục.

Getting started

Admins: There is no admin control for this feature. 

End users:

 • Người dùng mới: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho người dùng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard. Khi tính năng này khả dụng với tài khoản của họ, người dùng sẽ thấy lời nhắc thông báo cho họ về tính năng này và chức năng của nó.
 • Người dùng hiện có với Google Workspace Enterprise Plus: Bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 năm 2021, tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho tất cả những người dùng trước đây chưa tắt tính năng này. Nếu bạn không muốn nó bật theo mặc định, hãy bật và tắt tính năng này cho tài khoản của bạn trước ngày 9 tháng 8, sau đó cài đặt sẽ không bị thay đổi.
 • Người dùng hiện có với Google Workspace for Education Plus: Sẽ không có thay đổi về cài đặt hoặc mặc định cho khách hàng Education.
Các cài đặt có sẵn để bật hoặc tắt tính năng khử tiếng ồn cho tài khoản của bạn
Các cài đặt có sẵn để bật hoặc tắt tính năng khử tiếng ồn cho tài khoản của bạn

Rollout pace

Đã thêm tính khả dụng cho nhiều người dùng hơn:

 • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Đã cập nhật cài đặt mặc định cho người dùng Google Workspace Enterprise Plus:

 • Miền phát hành nhanh và theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 năm 2021.

Availability

 • Mới có sẵn cho các khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard.
 • Đã có sẵn cho khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus và Education Plus.
 • Not available to Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline, and Nonprofits, as well as G Suite Basic and Business customers.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099