skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Sheet supports navigating to areas using Range Name Box

Quick summary 

Google đang thêm hộp tên phạm vi, nằm ở bên trái của thanh công thức, để cải thiện điều hướng trong Google Sheets. Trước đây, các ô hiện hoạt chỉ được biểu thị bằng đường viền màu xanh lam và có thể được định vị bằng cách cuộn hoặc sử dụng các phím mũi tên. Bây giờ, bạn có thể sử dụng hộp tên phạm vi để chuyển trực tiếp đến tọa độ và phạm vi đã đặt tên trong trang tính. 

 

Ngoài ra, hộp này cung cấp một menu thả xuống để dễ dàng truy cập, quản lý và tạo các phạm vi được đặt tên mới trong trang tính. 

 Google Sheet supports navigating to areas using Range Name Box

 

Getting started 

  • Admin: There is no admin control for this feature. 
  • Người dùng cuối: Không có cài đặt người dùng cuối cho tính năng này. Hộp tên phạm vi mới có thể được tìm thấy ở bên trái của thanh công thức. Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phạm vi được đặt tên trên Sheets.  

 

Release time 

  • Rapid release domain: Phát hành đầy đủ (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2021. 
  • Scheduled release domains: Phát hành dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) Ngày 25 tháng 1 năm 2021.

 

Availability

  • Có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, và Nonprofits.
  • Có sẵn cho người dùng có tài khoản Google Accounts.

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099