skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google enhances 2-step security by showing phone prompts to multiple users

Google tăng cường bảo mật 2 bước bằng cách hiển thị lời nhắc trên điện thoại cho nhiều người dùng.

What changes? 

Bắt đầu từ ngày 7 tháng 7 năm 2020, Google sẽ thực hiện việc nhắc nhở xác minh qua điện thoại đối với phương thức “Xác minh 2 bước (2SV)” cho tất cả người dùng đủ điều kiện, trừ khi họ đã sử dụng các khóa bảo mật làm phương thức 2SV được lựa chọn. Điều này có nghĩa là nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Google của mình và cũng đăng nhập trên thiết bị điện thoại thông minh, bạn sẽ được yêu cầu làm theo lời nhắc trên điện thoại để xác minh quyền truy cập khi cố gắng đăng nhập. Điều này sẽ giúp tăng cường bảo mật tài khoản trong khi việc đăng nhập trở nên dễ dàng hơn.

 

Điều này sẽ không áp dụng nếu bạn sử dụng khóa bảo mật để bảo vệ tài khoản của bạn. Bạn cũng sẽ có thể sử dụng các phương thức khác (chẳng hạn như nhận được mã bằng văn bản) bằng cách chọn một phương thức khác trong các bước xác minh qua lời nhắc trên điện thoại. 

 

 

Google enhances 2-step security by showing phone prompts to multiple users

Điện thoại nhắc xác minh việc cố gắng đăng nhập thông qua điện thoại thông minh của bạn 

 

Who is affected?

End users

 

Why it’s important 

Lời nhắc trên điện thoại, được gọi là “lời nhắc trên thiết bị”, bảo mật hơn so với mã văn bản hoặc mã thoại dưới dạng xác minh 2 bước. Chúng cũng dễ sử dụng hơn vì tránh yêu cầu người dùng nhập mã nhận được trên thiết bị khác. Bằng việc nhắc nhở như một phương thức chính cho nhiều người dùng, Google  hy vọng sẽ giúp họ việc tận dụng bảo mật bổ sung này mà không phải thay đổi cài đặt thủ công – mặc dù họ vẫn có thể sử dụng các phương thức “Xác minh 2 bước” khác nếu muốn.

 

Additional information 

Lời nhắc qua điện thoại hoạt động thế nào

Sau khi bạn nhập mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản Google của mình, Google sẽ gửi lời nhắc “Đang cố gắng đăng nhập” đến mọi thiết bị di động đủ điều kiện nơi bạn đăng nhập. Thông báo này sẽ cho bạn biết khi nào và nơi mật khẩu của bạn đang được nhập, sau đó yêu cầu bạn xác nhận hoặc chặn việc cố gắng đăng nhập bằng cách chạm vào thiết bị di động của bạn. Bạn cũng có thể chọn một phương thức xác minh khác trong khi đăng nhập nếu nó có sẵn trên tài khoản của bạn. Bạn cũng sẽ ngừng nhận thông báo trên điện thoại nếu bạn đăng xuất khỏi thiết bị đó. Tìm hiểu thêm về lời nhắc điện thoại.

 

Người dùng có khóa bảo mật được loại trừ khỏi thay đổi này 

Người dùng sẽ không có thông báo làm phương thức chính trong việc xác minh 2 bước ở hai tình huống:

 

  • Nếu một tổ chức lựa chọn bắt buộc tùy chọn xác minh 2 bước “chỉ có khóa bảo mật” cho người dùng, sẽ không có thay đổi và người dùng sẽ tiếp tục được yêu cầu sử dụng các khóa bảo mật. 
  • Nếu người dùng hiện có hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau này được thêm vào, khóa bảo mật trên tài khoản của họ, xác minh bằng khóa bảo mật sẽ được áp dụng dưới dạng phương thức chính. 

 

Ngoài ra, nếu người dùng không bật xác minh 2 bước, điều này sẽ không được áp dụng.

 

Getting started

 

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Quản trị viên chỉ có thể vô hiệu hóa tính năng này bằng cách yêu cầu sử dụng các khóa bảo mật. Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ doanh nghiệp của bạn với xác minh 2 bước.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng có thể tắt. Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm về cách đăng nhập bằng xác minh 2 bước

 

 

If you have any questions regarding the application or need to sign up for a free consultation to learn about its features, G Suite Please contact Gimasys immediately for advice: 

 

  • Email: gsuite@gimasys.com
  • Sign up for a free trial: Here
  • Phone number: Hanoi: 0987 682 505 - Ho Chi Minh: 0974 417 099

 

Updated: Gimasys.

 

Back To Top
0974 417 099