skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Vault supports many new features – more accurate and reliable data

What’s new: Khi bạn sử dụng Google Vault cho mục đích pháp lí và nhu cầu về tuân thủ quy định công ty, rất quan trong để bạn (quản trị viên) có khả năng lưu giữ chính xác những dữ liệu mà bạn muốn và những dữ liệu mà bạn khôi phục từ một công cụ chính xác, rõ ràng và toàn diện.  Với lần nâng cấp này, Google giới thiệu 4 tính năng mới trong Vault để giải quyết những nhu cầu đó

Nhận dạng nhiều metadata (siêu dữ liệu) chi tiết hơn khi xuất các file từ Google Drives

Khi bạn muốn tìm kiếm một người dùng đặc biệt trong Vault  từ Drive, kết quả có thể bao gồm các tập tin mà người dùng truy cập qua một mối quan hệ gián tiếp “indirect” . Điều này có nghĩa là các tập tin ( hoặc thư mục có chứa tập tin) là:

  • Được chia sẻ với 1 nhóm và người dùng là 1 thành viên của nhóm đó.
  • Được chia sẻ với toàn bộ người dùng theo tên miền hoặc
  • Được chia sẻ công khai

Trước đây, khi bạn xuất các kết quả tìm kiếm này, bạn sẽ không tìm thấy người dùng đó được liệt kê trong siêu dữ liệu được xuất của tập tin và việc đó gây khó khăn cho việc xác định chuỗi hành trình. Tới thời điển hiện tại, bạn sẽ thấy danh sách người dùng được liệt kê, vì bây giờ Vault sẽ bao gồm cả thông tin trong siêu dữ liệu được xuất ra về người dùng đã truy cập tài liệu thông qua một mối quan hệ gián tiếp. Ngoài ra, bây giờ bạn có thể xem mối quan hệ cụ thể của người dùng là gì ( là công tác viên hay chỉ là người xem)

Google Vault hỗ trợ nhiều tính năng mới - dữ liệu chính xác và tin cậy hơn 1

Tìm kiếm trong một múi giờ cụ thể

Giờ đây bạn có thể chọn múi giờ cụ thể mà bạn muốn những ngày trong tìm kiếm của bạn sẽ dựa vào trong Vault. Múi giờ mà bạn chọn sẽ thay đổi giới hạn chính xác kết quả tìm kiếm của bạn, chính vì vậy bạn nên tìm hiểu kĩ hơn về tính năng này trước khi sử dụng nó

Google Vault hỗ trợ nhiều tính năng mới - dữ liệu chính xác và tin cậy hơn 2

Cài đặt chính sách lưu trữ cho tất cả Team Drives

Giờ đây bạn có thể tạo chính sách tùy chỉnh cho từng nhóm Team Drives trong tên miền của bạn, ngoài ra còn những tùy chọn có sẵn cho các nhóm Team Drives và Đơn vị Tổ chức ( OUs) cụ thể.

Cài đặt chính sách lưu trữ cho các nhóm  Google Groups cụ thể

Bây giờ bạn có thể tạo chính sách tùy chỉnh cho từng nhóm Google Groups cụ thể trong miền của bạn, ngoài ra còn những tùy chọn đã có sẵn để cho cả những nhóm Groups trong miền của bạn.

 

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099