skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace changes its storage policy from June 1, 2021

What is changing?

In 2021, Google will be making some changes to how Google Photos, Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, and Jamboard content are stored, which may affect your domain.

Google Photos

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, mọi ảnh hoặc video mới được tải lên Google Photos hoặc Google Drive ở chất lượng cao (High quality) sẽ được tính vào bộ nhớ giới hạn cho người dùng trong domain của bạn. Hiện tại, chỉ ảnh và video được tải lên ở “Chất lượng gốc” (Original quality) mới được tính vào phần bộ nhớ. Xin lưu ý rằng bất kỳ ảnh hoặc video nào được tải lên ở “Chất lượng cao” (High quality) trước ngày 1 tháng 6 năm 2021 sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này và sẽ không được tính vào bộ nhớ giới hạn..

Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, và Jamboard

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, mọi tệp Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, và Jamboard mới tạo cũng sẽ được tính vào bộ nhớ giới hạn cho người dùng trong domain của bạn. Các tệp hiện có trong các sản phẩm này sẽ không được tính vào bộ nhớ, trừ khi chúng được sửa đổi trong hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2021.

Email thông báo với tất cả người dùng
Email thông báo với tất cả người dùng

Những ai sẽ chịu ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối. Giới hạn bộ nhớ khác nhau giữa các phiên bản Google Workspace và G Suite, nhưng Google ước tính rằng phần lớn người dùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chính sách thay đổi lưu trữ Workspace này. Xem phần “Bắt đầu” bên dưới để biết thêm thông tin về cách xác định dung lượng bộ nhớ mà mỗi người dùng trong tổ chức của bạn được phân bổ.

Why it’s important

Trong thập kỷ qua, Gmail, Google Drive và Google Photos đã giúp hàng tỷ người lưu trữ và quản lý một cách an toàn email, tài liệu, ảnh, video và hơn thế nữa. Ngày nay, mọi người đang tải lên nhiều nội dung hơn bao giờ hết — trên thực tế, hơn 4,3 triệu GB được thêm vào Gmail, Drive và Photos mỗi ngày. Những thay đổi này đối với chính sách lưu trữ của Google là cần thiết để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời và bắt kịp với nhu cầu ngày càng tăng.

Bắt đầu với những thay đổi lưu trữ trên Google Workspace

  • Quản trị viên: Quản trị viên chính trong các domains bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua email trước khi những thay đổi này có hiệu lực. Trong thời gian chờ đợi, hãy xem Apps usage user report (xem phần General > Photos and Drive) để có cái nhìn toàn diện về việc sử dụng bộ nhớ trong tổ chức của bạn. Để biết bạn được phân bổ bao nhiêu dung lượng trên gói hiện tại, hãy xem phần Usage and support trong the Help Center dành cho các phiên bản Business, Enterprise, Education, và G Suite. Nếu bạn không chắc mình đang sử dụng phiên bản nào, hãy truy cập trang Billing page trong “Bảng điều khiển dành cho quản trị viên” (Admin console).
  • Người dùng cuối: Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm cách quản lý tệp trong bộ nhớ Google Account của bạn..

Deployment speed

Availability

  • Những thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả khách hàng có giấy phép Google Workspace và G Suite.

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099