skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Unify classic Hangouts and Chat management

What changed?

Trong phần cài đặt bảng điều khiển dành cho quản trị viên G Suite, Google kết hợp giữa Hangouts Chat và Hangouts cổ điển. Điều này sẽ giúp quản lý chính sách của bạn dễ dàng hơn và đảm bảo rằng chúng được cấu hình phù hợp. Cài đặt mới sẽ được đặt tại vị trí: Admin console > Apps > G Suite > Hangouts Chat. 

 

Who will be affected?

Only administrator

 

Tại sao lại sử dụng?

Các cài đặt trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên G Suite này sẽ giúp bạn xác định được cách tổ chức của bạn sử dụng các sản phẩm về trò chuyện hay nhắn tin trên G Suite. Ví dụ: Bạn có thể đặt chính sách cho lịch sử trò chuyện, trò chuyện với người dùng bên ngoài, và tích hợp của bên thứ 3 (bots). Với bản cập nhật này, bản chỉ cần đến một nơi để kiểm soát tất cả các cài đặt trò chuyện cho tổ chức của mình. Điều này, có thể giúp đơn giản hóa việc triển khai và đảm bảo các chính sách được thiết lập như mong muốn.

 

How to get started

 

Thông tin chi tiết bổ sung

Lưu ý, Google sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào với cài đặt hiện tại của bạn, chỉ có vị trí và cách trình bày các cài đặt sẽ được thay đổi. Nhấp vào“Chat Settings” từ trang Hangouts cổ điển trong Admin Console sẽ chuyển hướng bạn đến trang cài đặt Hangouts Chat. Từ đó, bạn sẽ tìm thấy tất cả các cài đặt về kiểm soát trò chuyện trên cả Hangouts cổ điển và Hangouts Chat.

 

Các chính sách cụ thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này, cùng với chi tiết về tác động của thay đổi được hiển thị trong Help Center. Các chính sách mới có thể được tùy chỉnh cho từng đơn vị tổ chức (OU). 

 

Chi tiết bổ sung về chức năng của cài đặt những sản phẩm họ áp dụng được cung cấp trong giao diện Admin Console. 

 

hangout chat

Những cài đặt trong hợp nhất tính năng trong trang Admin console 

 

 

 

Updated: Gimasys.

 

Maybe you are interested:

 

Back To Top
0974 417 099