skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Work smarter with the Priority page in Google Drive

overview

Google đã ra mắt trang Ưu tiên mới trong Drive như một cách mới để giúp bạn tập trung và hoàn thành công việc. Trang này sẽ giúp bạn truy cập các tệp bạn cần thông qua sự kết hợp của các đề xuất và không gian làm việc. Với trang Ưu tiên mới, không chỉ các tệp có liên quan nhất được cung cấp cho bạn mà bạn có thể thực hiện hành động đối với chúng, cũng như sắp xếp chúng vào các không gian làm việc.

Chúng tôi hy vọng điều này làm cho việc truy cập các tệp quan trọng nhất của bạn dễ dàng hơn và giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Bạn có thể truy cập trang Ưu tiên từ bảng điều hướng bên trái trong Drive. Một số tính năng mà bạn sẽ thấy trên trang Ưu tiên bao gồm:

Ưu tiên

  • Tại đây, bạn sẽ thấy các tài liệu mà chúng tôi nghĩ là phù hợp nhất với bạn ngay bây giờ. Những đề xuất dựa trên machine learning này dựa trên các tín hiệu khác nhau từ hoạt động của bạn. Trên mỗi tài liệu được đề xuất, bạn cũng có thể thực hiện các hành động theo thứ tự mà không cần điều hướng đến tài liệu được đề cập, như trả lời nhận xét hoặc xem xét các chỉnh sửa gần đây.

Không gian làm việc

  • Trong Không gian làm việc, bạn có thể thấy các đề xuất thông minh về nội dung liên quan để nhóm lại với nhau để truy cập dễ dàng hơn như nhiều tệp liên quan đến cùng một dự án.
  • Bạn cũng có thể tạo Không gian làm việc được cá nhân hóa của riêng mình, thu thập bất kỳ tệp nào bạn có quyền truy cập, bao gồm nội dung được lưu trữ trong Drive của tôi và Bộ nhớ dùng chung
    • Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp nào và chọn Thêm vào Không gian làm việc để tự động nhóm các tệp khi bạn làm việc.

Nếu người dùng muốn đặt Ưu tiên trang chủ mặc định của họ, họ có thể làm như vậy trong cài đặt của họ, có thể truy cập thông qua biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải.

Làm việc thông minh hơn với trang Ưu tiên trong Google Drive 1

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099