skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Schedule an event in Google Calendar from Google Chat

Quick summary

You can now schedule events in Calendar directly from your Google Chat chats. You'll see a new icon in the chat's compose bar.

Lên lịch sự kiện từ Google Chat

Nhấp vào biểu tượng sẽ bắt đầu lên lịch một sự kiện nháp với những người tham dự từ cuộc trò chuyện. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh lời mời (bao gồm cả những người tham dự) trước khi gửi cho khách.

Lên lịch cho sự kiện trong Google Calendar từ Google Chat 1

Mở trong ứng dụng Calendar

Trên thiết bị di động, sự kiện nháp sẽ có trong ứng dụng Calendar

Schedule event on Google Chat

Trên web, sự kiện nháp sẽ có trong thanh điều khiển bên phải giao diện

Tính năng này hiện đang được triển khai cho Chat trong ứng dụng Gmail dành cho Android cũng như ứng dụng Chat trên thiết bị di động Android và sẽ bắt đầu triển khai cho Chat trong Gmail trên web và ứng dụng Chat trên iOS trong những tuần tới.

Bắt đầu lên lịch sự kiện từ Google Chat

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho tất cả các domains đã bật Calendar.
  • Người dùng cuối: Không có cài đặt dành cho người dùng đối với tính năng này.

Deployment speed

Availability

  • Available to Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, and Enterprise Plus, as well as G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, and Nonprofits customers.

Contact Gimasys for advice on a transformation strategy that is suitable for your business situation and to experience the free Google Workspace toolkit: 

  • Hotline: Hanoi: 0987 682 505 – Ho Chi Minh: 0974 417 099
  • Email: gcp@gimasys.com
  • Sign up for a free consultation: Here

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099