skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Option to return to the old Google Calendar interface for domains

What’s changing: Trong tháng 10 năm 2017, Google đã Notification  sẽ có một giao diện người dùng mới cho Google Calendar trên nền tảng web. Lưu ý rằng các Admin có nhiều tùy chọn để giúp người dùng của mình chuyển đổi sang giao diện mới này.

 

Vào 15/1, tất cả người dùng có tên miền được cài đặt chế độ automactic rollout – tự động triển khai (mặc định) sẽ được Google nâng cấp lên giao diện mới.

 

Option to return to the old Google Calendar interface for domains

 

Trong giai đoạn này, người dùng vẫn sẽ có tùy chọn tự động thoát khỏi giao diện mới cho tới 28 tháng 2 năm 2018, khi mà tất cả người dùng sẽ được nâng cấp hoàn toàn.

 

Lưu ý rằng, bất cứ người dùng cá nhân nào lựa chọn chuyển từ giao diện mới về giao diện cũ sẽ phải tiếp tục dùng giao diện cũ cho đến ngày 5/2/2018.

 

Đối với những tên miền mà admin cho phép người dùng tự lựa chọn giữa hai giao diện Calendar, thời gian để lựa chọn quay lại giao diện cũ sẽ không gây ảnh hưởng gì. Tuy nhiên,  những người dùng có tên miền này vẫn buộc phải nâng cấp sang giao diện mới vào ngày 28 tháng 2 năm 2018.

 

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099