skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Calendar 2019: Bổ sung ngôn ngữ mới & tương thích với Microsoft Exchange

1.Mẫu Calendar 2019 trong Sheets: Nhiều ngôn ngữ mới được hiển thị

Tóm tắt nhanh các cập nhật

Google đã mở rộng hệ thống ngông ngữ để bạn có thể dễ dàng lựa chọn khi muốn tạo một mẫu template Calendar trong Google Sheets. Các lựa chọn ngôn ngữ mới này bao gồm:

 • Brazilian Portuguese
 • Chinese
 • Danish
 • Dutch
 • Filipino
 • French
 • German
 • Hindi
 • Indonesian
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Latin American Spanish
 • Polish
 • Russian
 • Spanish
 • Swedish
 • Thai
 • Turkish
 • Vietnamese

Trước đây, mẫu lịch ở trong Sheet chỉ được sử dụng tiếng anh.

 

2. Người dùng Google Calendar có thể đặt lịch sử dụng tài nguyên của Microsoft Exchange

What’s new: Giờ đây bạn có thể để người dùng Google Calendar đặt lịch sử dụng những tài nguyên như phòng họp của lịch Microsoft Exchange, mỗi khi họ chuẩn bị lên lịch họp.

 

Who’s impacted

Admin và người dùng cuối

 

Tại sao bạn nên sử dụng tính năng này

Google hiểu rằng có một số người dùng của mình sẽ phải quản lý đồng thời cả người dùng Google Calendar và Microsoft Exchange trong một doanh nghiệp. Năm ngoái, Google đã thêm vào một tính năng để chia sẻ thông tin về tình trạng sử dụng tài nguyên giữa những người dùng ở trong hai môi trường. Với lần cập nhật này, người dùng Calendar có thể dễ dàng đặt bất kì phòng họp, vật dụng nào đang được lưu trong Exchange.

 

How to get started

 • Với admin: Để kích hoạt tính năng đặt phòng trong Admin console, tham khảo phần hướng dẫn sau đây.
 • Với người dùng cuối: Một khi tính năng này được kích hoạt, người dùng Calendar sẽ có thể xem được cả nguồn tài nguyên được hiển thị tại Calendar và Exchange.

 

Additional details

Để tìm hiểu thông tin về khả năng hoạt động tương thích của Calendar, hãy truy cập vào Help Center.

 

Helpful links

Help Center: Cách để người dùng Calendar đặt lịch sử dụng tài nguyên Exchange.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099