skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

More filter effects available for Google Meet

Quick Summary

Giờ đây, người dùng Google Workspace customers có thể truy cập nhiều hiệu ứng bộ lọc mới trên Google Meet trên web và thiết bị di động. Những bộ lọc này, chẳng hạn như đầu gỗ, dâu tây và chú thỏ đang làm việc, có thể giúp mang lại yếu tố thú vị cho các cuộc họp. Bạn có thể tìm thấy các hiệu ứng trong bảng hiệu ứng và có thể thêm vào trước hoặc trong khi gọi.

Google Meet bổ sung nhiều hiệu ứng bộ lọc mới (1)Google Meet bổ sung nhiều hiệu ứng bộ lọc mới (2)

Additional details

Admins can control whether these effects are on or off for their users — by default, this setting is:

  • OFF for Google Workspace Education users. 
  • ON by default for all other Google Workspace editions, including Google Workspace Individual users.

Getting started

Rollout pace

  • Rapid and Scheduled Release domains: Extended rollout (potentially longer than 15 days feature visibility) starting on December 21, 2022

Availability

  • Available to all Google Workspace customers, as well as G Suite Basic and Business customers.
  • Available to users with personal Google Accounts

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099