skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Users can customize the Google Meet background in the meeting

Phông nền Google Meet có gì thay đổi

Giờ đây, bạn có thể thay phông nền của mình bằng một hình ảnh trong Google Meet. Bạn có thể sử dụng các hình ảnh có sẵn được chọn lọc của Google, bao gồm không gian văn phòng, phong cảnh và hình ảnh trừu tượng hoặc có thể tải lên hình ảnh tùy chỉnh của cá nhân bạn.

Tùy chỉnh phông nền Google Meet

Who is affected?

End users

Tại sao cần thay đổi

Phông nền tùy chỉnh có thể giúp bạn thể hiện nhiều hơn phong cách của bản thân, cũng như giúp ẩn đi môi trường xung quanh.

Additional details

Gần đây, Google đã ra mắt khả năng lọc tiếng ồn xung quanh và làm mờ phông nền của bạn trong Google Meet. Với sự kết hợp cùng nhau, các tính năng này làm giảm phiền nhiễu về âm thanh và hình ảnh, đồng thời giúp đảm bảo sự hiệu quả các cuộc họp.

Phông nền ảo hoạt động trực tiếp trong trình duyệt của bạn và không yêu cầu tiện ích mở rộng hoặc bất kỳ phần mềm bổ sung nào khác. Khi khởi chạy, chúng sẽ hoạt động trên Chrome OS và trên trình duyệt Chrome của các thiết bị máy tính chạy Windows và Mac. Ứng dụng Meet trên di động sẽ sớm được hỗ trợ tính năng này, chúng tôi sẽ thông báo trên trang blog Google Workspace Updates khi nó ra mắt.

Hãy bắt đầu tùy chỉnh phông nền Google Meet

Đối với Quản trị viên: Khi khởi chạy, sẽ không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này. Quyền kiểm soát của quản trị viên sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay. Nó cho phép quản trị viên lựa chọn đơn vị tổ chức nào có thể sử dụng phông nền tùy chỉnh và đặt trước cho các cuộc họp mà họ tổ chức. Chúng tôi sẽ thông báo trên trang blog Google Workspace Updates khi tính năng này ra mắt.

Đối với Người dùng cuối: Tính năng này được TẮT theo mặc định.

Người dùng có thể tùy chỉnh phông nền Google Meet trong cuộc họp 1

Người dùng có thể tùy chỉnh phông nền Google Meet trong cuộc họp 2

Release time 

  • Phát hành nhanh: Triển khai dần dần cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 7 ngày để tính năng xuất hiện) bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2020
  • Phát hành theo lịch trình: Phát hành dần dần cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 7 ngày để tính năng xuất hiện) bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2020

Availability

  • Có sẵn cho các khách hàng có Tài khoản Essentials,  Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education và Phi lợi nhuận và người dùng Google cá nhân
  • Những người tham gia cuộc họp được tổ chức bởi các tài khoản sử dụng phiên bản Education và Enterprise for Education sẽ không thể chọn phông nền tùy chỉnh được.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099