skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Analyze Big Data with BigQuery and Google Sheets

What’s new: Google đã kết nối Sheets và BigQuery để giúp việc phân tích và chia sẻ dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Bộ liên kết dữ liệu BigQuery sẽ giúp bạn

 • Cộng tác với đồng nghiệp, đối tác trên giao diện quen thuộc của spreadsheet
 • Đảm bảo dữ liệu chỉ được lấy từ một nguồn thống nhất, người dùng không cần phải trích xuất ra thêm nhiều tệp CSV
 • Tinh giản hóa quy trình báo cáo và tổng hợp, phân tích dữ liệu

 

Who is affected?

Những người dùng cuối

 

Tại sao bạn nên dùng tính năng này?

Ngay từ đầu, Google xây dựng BigQuery nhằm giúp người dùng dễ dàng xử lý và hiểu được khối lượng dữ liệu lớn –  giờ đây người dùng, các nhân viên và thành viên của những team không thuộc bộ phận phân tích – hoàn toàn có thể truy cập và phân tích dữ liệu. Bằng cách kết hợp hai công cụ này, mọi người có thể cùng nhau xem tới 10 000 hàng dữ liệu từ BigQuery một cách dễ dàng, trên một giao diện quen thuộc. Tình năng này sẽ giúp việc cộng tác và chia sẻ thông tin đơn giản hơn, từ đó cho phép team ra quyết định nhanh hơn.

 

Để bắt đầu sử dụng

 • Đối với các Admin: Không cần làm gì
 • For end users: Đây là các bước cần làm để lấy dữ liệu từ BigQuery và phân tích trong Sheets:
  • Từ Menu, lựa chọn Data > Data Connectors > BigQuery
  • Use our tính năng Explore
  • Create Chart (tạo ra các biểu đồ)
  • Create Pivot Tales (tạo ra các Pivot Table)

 

Để kiểm tra các quyền truy cập chính đối với bộ liên kết dữ liệu BigQuery, bạn có thể xem tại đây.

 

Analyze Big Data with BigQuery and Google Sheets

 

Additional details

Bất kì ai được bạn chia sẻ spreasheet đều sẽ nhìn thấy phần dữ liệu được lưu trong Sheet. Chỉ những ai có quyền chỉnh sửa trong Sheet và quyền xem trong bảng BigQuery mới có khả năng làm mới (refresh) lại phần dữ liệu.

 

Đối với việc phân quyền truy cập chính trong bộ liên kết dữ liệu BigQuery, xem tại đây.  

 

Như thường lệ, sử dụng phần chia sẻ quyền truy cập để kiểm soát xem ai có thể xem, chỉnh sửa và chia sẻ dữ liệu của bạn.

 

Trong những tuần tới, bạn sẽ có thể sử dụng những công cụ như App Script và tính năng Macro recorder để lên lịch cập nhật tự động dữ liệu từ BigQuery về Sheet. Ví dụ, bạn có thể tự động cập nhật lại dữ liệu bán hàng trong spreadsheet để dữ liệu này luôn mới và sẵn sàng cho việc phân tích vào đầu giờ làm việc mỗi ngày. Để tìm hiểu thêm về cách ghi và chạy tính năng macros trong Sheets,

If you have any questions regarding the application or need to sign up for a free consultation to learn about its features, Google Cloud Platform Please contact Gimasys immediately for advice:

 

 • Email: gsuite@gimasys.com
 • Sign up for a free trial: Here
 • Phone number: Hanoi: 0987 682 505 - Ho Chi Minh: 0974 417 099

 

Source: Gimasys

 

 

 

You may be interested in: 

 

Back To Top
0974 417 099