skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Present Google Slides directly in Google Meet

What’s changing

Nhiều người dùng Google Meet chia sẻ nội dung trên màn hình của họ trong các cuộc họp và Google biết rằng điều này rất quan trọng đối với những người thuyết trình để tăng tương tác với khán giả của họ. 

Trình chiếu Google Slides trực tiếp trong Google Meet 1

Giờ đây, bạn sẽ có thể kiểm soát các Slides trình bày của mình và tương tác với khán giả trong một màn hình bằng cách trình bày Slides từ Meet. Trải nghiệm cập nhật này có thể giúp bạn trình bày tự tin hơn và làm các tương tác kỹ thuật số giống như khi gặp mặt trực tiếp.

Who’s impacted

End users 

Why you’d use it

Tính năng này thúc đẩy sự cộng tác tích cực bằng cách cho phép bạn xem tất cả nội dung, điều khiển và đối tượng trên Slide của mình ở cùng 1 chỗ. 

Getting started 

  • Admin: There is no admin control for this feature. 
  • End users: 
    • Chọn ‘Present a Tab’ trong Meet> chọn bản trình bày Google Slide> quản lý Slide của bạn bằng các điều khiển ở góc dưới cùng của bản trình bày. 
    • Visit the Help Center to learn more about kiểm soát bản trình bày Slide trong Google Meet

Rollout pace

Availability

  • Available to Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Standard, Enterprise Plus, Education Plus, the Teaching and Learning Upgrade và  các Tổ chức phi lợi nhuận
  • Không khả dụng với Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline, cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business 
  • Không khả dụng với người dùng Gmail cá nhân 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099