skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

What is Primary Storage? What are the differences compared to Secondary Storage?

ROM và RAM là hai loại lưu trữ Primary Storage chính. ROM là loại lưu trữ ổn định cho phép lưu trữ dữ liệu ngay cả khi máy tính bị tắt, sập. RAM có bản chất không ổn định do dữ liệu sẽ bị mất khi tắt máy tính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về Primary Storage.

What is Primary Storage? What are the differences compared to Secondary Storage?

Primary Storage là gì? 

Primary Storage còn được gọi là bộ nhớ chính trong máy tính. Nó là một thành phần của máy tính chứa các chương trình, hướng dẫn và dữ liệu hiện đang được sử dụng. Nó nằm trên bo mạch chủ cho phép quá trình đọc và ghi trở lên nhanh chóng vào bộ nhớ chính. Điều này cho phép bộ xử lý cung cấp quyền truy cập nhanh hơn vào dữ liệu và hướng dẫn mà bộ lưu trữ chính lưu giữ.

Các thiết bị Primary Storage là phương tiện lưu giữ bộ nhớ trong khoảng thời gian ngắn hơn khi máy tính đang chạy. Những thiết bị như vậy có thời gian truy cập thấp hơn nhưng lại truy cập nhanh hơn. RAM và cache là hai ví dụ về thiết bị Primary Storage. Nó còn được gọi là main memory, primary memory, internal memory hay main storage.

Các loại Primary Storage

Dưới đây là 4 phân loại chính của Primary Storage

Primary Storage là gì? Các điểm khác biệt so với Secondary Storage 1

Read Only Memory (ROM) 

Đây là bộ nhớ mà chúng ta chỉ có khả năng đọc chứ không thể ghi lên đó. Bộ nhớ cố định này được sử dụng để lưu trữ thông tin mà chúng ta sử dụng cho hệ điều hành máy tính. Nó là đơn vị bộ nhớ chính của hệ thống máy tính được lập trình để lấy thông tin cụ thể. 

Còn được gọi là bộ nhớ vĩnh viễn, thông tin này được lưu trữ ở định dạng nhị phân trong ROM. Nó lưu trữ các hướng dẫn cần thiết để khởi động máy tính, một thao tác có tên Bootstrap.

Random Access Memory (RAM) 

Đây là một loại bộ nhớ máy tính có thể được đọc và thay đổi theo bất kỳ thứ tự nào. RAM chủ yếu được sử dụng để lưu trữ dữ liệu công việc và mã máy. Nó cho phép các mục dữ liệu được đọc và ghi trong cùng một khoảng thời gian, bất kể vị trí vật lý của dữ liệu trong bộ nhớ.

Flash Memory 

Đây là loại bộ nhớ điện tử không ổn định của máy tính, có thể được xóa và lập trình lại 1 cách thủ công. Flash NOR và Flash NAND là hai loại bộ nhớ flash. Cả hai trường hợp đều sử dụng cùng một kiểu thiết kế ô, bao gồm các MOSFET cổng nổi. Nó dựa trên công nghệ EEPROM bao gồm một hoặc nhiều chip bộ nhớ flash cũng như các chip điều khiển bộ nhớ flash riêng biệt.

Cache Memory  

Đây là bộ nhớ tốc độ cao xúc tác và đồng bộ hóa với CPU. Đây là loại bộ nhớ cực nhanh, đóng vai trò là bộ đệm giữa RAM và CPU. Bộ nhớ đệm chứa dữ liệu và hướng dẫn thường xuyên được yêu cầu để CPU có sẵn khi cần.

Điểm khác nhau giữa Primary Storage và Secondary Storage

Primary Storage là gì? Các điểm khác biệt so với Secondary Storage 2

Primary Storage và Secondary Storage rất khác nhau về bản chất. Dưới đây là sự khác biệt giữa 2 loại lưu trữ này:

Primary Storage Secondary Storage
Dữ liệu được bộ xử lý truy cập trực tiếp. Dữ liệu trước tiên được chuyển vào bộ nhớ chính và sau đó được định tuyến đến bộ xử lý.
Chip bán dẫn được sử dụng để lưu trữ thông tin trong Primary Storage. Đĩa từ và đĩa quang được sử dụng để lưu trữ thông tin trong Secondary Storage.
Thông tin được lưu trữ chỉ là tạm thời và có thể bị mất khi bị cắt điện đột ngột. Thông tin được lưu trữ là vĩnh viễn trừ khi người dùng cố ý xóa nó.
Dữ liệu được vận hành và lưu trữ một cách thống nhất Dữ liệu được lưu trữ không đồng nhất trong bộ nhớ
Thiết bị Primary Storage đắt hơn Thiết bị Secondary Storage rẻ hơn
Bản chất của các bộ phận của Primary Storage khác nhau Secondary Storage hơi chậm khi tương tác với bộ vi xử lý.
Primary Storage  có dung lượng lưu trữ hạn chế Secondary Storage có thể lưu trữ lượng dữ liệu tích hợp trong một đơn vị

Above are the details Primary Storage và chi tiết điểm khác nhau giữa Primary Storage và Secondary Storage. 

Gimasys - Google's Premier Partner in Vietnam is a provider and consultant on the structure and design of the optimal Cloud solution for you. For technical support, you can contact Gimasys – Premier Partner of Google in Vietnam at the following information:

  • Hotline: 0974 417 099 (HCM) | 0987 682 505 (HN)
  • Email: gcp@gimasys.com

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099