skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Private Service Connect: Use the service faster, private and secure

Private Service Connect: Use the service faster, private and secure

Google luôn tin rằng việc sử dụng dịch vụ đơn giản và an toàn cho dù đó là dịch vụ của Google Cloud, bên thứ ba hay do khách hàng sở hữu. Với Private Service Connect, Google đã áp dụng cách tiếp cận lấy dịch vụ làm trung tâm cho mạng của mình nhằm tóm tắt cơ sở hạ tầng mạng cơ bản. Và mới gần đây nhất, Google đã có thông báo rằng Private Service Connect đã khả dụng ở tất cả các Google Cloud regions.

Private Service Connect cho phép bạn tạo các kết nối riêng tư và an toàn từ mạng đám mây của mình tới các dịch vụ như Cloud Storage Google hoặc Cloud Bigtable và các dịch vụ của bên thứ ba như Elastic, MongoDB hoặc Snowflake. Nó tạo ra các điểm cuối dịch vụ trong các VPC của bạn để cung cấp kết nối riêng tư và thực thi chính sách, cho phép bạn dễ dàng kết nối với các dịch vụ trên các mạng và tổ chức khác nhau.

Khách hàng sử dụng dịch vụ cho biết họ muốn sử dụng dịch vụ nhanh hơn trong khi đảm bảo rằng kết nối là riêng tư và an toàn. Trước đây, để đạt được điều này là một thách thức: các nhóm mạng phải thương lượng các khối địa chỉ IP, đồng ý với nhau về các chính sách và phối hợp khi các ứng dụng phát triển lên các phiên bản mới hơn. Với Private Service Connect, bạn có thể ủy thác việc tiêu thụ và cung cấp dịch vụ cho các teams khác nhau mà không cần phải phối hợp giữa các teams.

Cách hoạt động

Private Service Connect giúp bạn dễ dàng sử dụng dịch vụ bằng cách tận dụng các service endpoints được quản lý cục bộ. Các dịch vụ có thể nằm trong các dự án khác nhau hoặc do các tổ chức khác nhau quản lý. Quyền truy cập vào dịch vụ được kiểm soát bởi quản trị chặt chẽ và các chính sách IAM. Các nhóm ứng dụng và nhà phát triển có thể tập trung vào việc cung cấp dịch vụ của họ một cách dễ dàng bằng cách expose ‘service attachment‘ của họ. Không còn lo lắng về các cấu trúc mạng — Private Service Connect đảm nhận việc kết nối với dịch vụ trên Google backbone cho họ.  

Private Service Connect: Sử dụng dịch vụ nhanh hơn, riêng tư và an toàn 1

Lợi ích đối với đối tác sử dụng dịch vụ Google Cloud

Việc có thể sử dụng dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp phần mềm và nhà cung cấp dịch vụ giúp doanh nghiệp có thể đổi mới nhanh hơn. Vì vậy, các nhà phát triển cần có khả năng soạn các dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba, các dịch vụ do Google quản lý, cũng như các dịch vụ của riêng họ. Để trợ giúp, các đối tác bên thứ ba có thể sử dụng Private Service Connect để cung cấp các dịch vụ cho nhiều người thuê một cách an toàn và ở quy mô lớn, đồng thời làm cho kết nối với các dịch vụ của họ xuất hiện như thể chúng đang chạy trên mạng của doanh nghiệp. Private Service Connect cũng sẽ tích hợp với Service Directory để đăng ký nhiều dịch vụ của nhà sản xuất, làm cho việc sử dụng dịch vụ trở nên đơn giản hơn. 

“Trong môi trường ngày nay, nơi truy cập liền mạch vào thông tin thị trường theo thời gian thực và khả năng xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng lớn là điều cần thiết, khách hàng của chúng tôi đang yêu cầu kết nối gốc trong đám mây. Private Service Connect của Google cung cấp hiệu suất và độ tin cậy theo yêu cầu của các loại của các ứng dụng quan trọng dựa trên đánh dấu của Bloomberg cho nguồn cấp dữ liệu thị trường đánh dấu, B-PIPE. “Cory Albert, Giám đốc Toàn cầu về Chiến lược Đám mây, Dữ liệu Doanh nghiệp tại Bloomberg 

“Một trong những mục tiêu chính của Elastic trên Google Cloud là theo dõi và bảo vệ dữ liệu của khách hàng của chúng tôi. Dịch vụ riêng tư của Google Cloud Connect với Elastic Cloud củng cố cam kết của chúng tôi với khách hàng rằng chúng ta cùng nhau làm cho việc thu thập thông tin chi tiết và thông tin chi tiết từ dữ liệu của họ trở nên nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. “Uri Cohen, Trưởng nhóm sản phẩm cho Elastic Cloud

” Quan hệ đối tác của MongoDB với Google là một một phần không thể thiếu trong chiến lược của chúng tôi nhằm hỗ trợ các ứng dụng hiện đại và cơ sở dữ liệu quan trọng trong sứ mệnh và trở thành một công ty dữ liệu đám mây. Private Service Connect cho phép khách hàng của chúng tôi kết nối với MongoDB Atlas trên Google Cloud một cách liền mạch và an toàn. Chúng tôi rất vui khi khách hàng có thêm sản phẩm này. ” — Andrew Davidson, Phó Giám đốc Sản phẩm Đám mây, MongoDB

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099