skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Compose mail and schedule sending with Schedule send in Gmail

What's changed?

Bây giờ bạn có thể đặt lịch theo ngày và giờ để gửi email của mình trong Gmail. Tính năng này có trên cả Android, iOS và Gmail trên web.

 

 

 

Who is affected?

End user.

 

Why should you use it?

Chỉ cần soạn thảo email của bạn như bình thường, sau đó lên lịch để gửi vào một ngày hoặc thời điểm thích hợp. Điều này cho phép bạn kiểm soát tốt hơn, cho phép bạn thay đổi thời gian làm việc ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào thuận tiện nhất cho bạn và người nhận. Ngoài ra, tính năng này còn giúp bạn dễ dàng cộng tác hơn trên toàn cầu, cho phép bạn làm việc theo các múi giờ trong khi vẫn tránh làm ảnh hưởng sức khỏe mọi người khi khác múi giờ.

How to activate?

  • Admin: no action taken.
  • Người dùng cuối: Khi soạn thảo một email hoặc trả lời thư trong Gmail, giờ đây bạn sẽ thấy một mũi tên bên cạnh nút Send.
    • Nhấp vào mũi tên thì sẽ hiện các tùy chọn của “Schedule send”.
    • Sau khi nhấp vào“Schedule send”, bạn có thể chọn ngày & giờ cụ thể mà bạn muốn gửi tin nhắn.

 

 

Additional details

Với việc giới thiệu này, chúng tôi cũng sẽ thêm một thư mục “Scheduled” trong Gmail. Các tin nhắn được lên lịch gửi sẽ xuất hiện lần lượt trong thư mục “Scheduled”.

 

 

 

 
Back To Top
0974 417 099