skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

SQL Server on Compute Engine and important information

SQL Server on Compute Engine là khả năng chạy SQL Server trên máy ảo trong dịch vụ Cloud Computing của Google, được gọi là Compute Engine. SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) phát triển bởi Microsoft, dùng để quản lý và lưu trữ dữ liệu được tổ chức thành các bảng, cột và hàng. Compute Engine của Google Cloud (GC) cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây cho việc triển khai và quản lý các máy ảo, cho phép bạn chạy SQL Server trên các máy ảo trong mạng điện toán đám mây của Google. Điều này mang lại linh hoạt, mở rộng và khả năng tích hợp với các dịch vụ và công cụ khác trong hệ sinh thái của GC.

Những thông tin nổi bật của SQL Server trên Compute Engine

Bên cạnh định nghĩa cơ bản về khả năng chạy SQL Server trên máy ảo trong dịch vụ Cloud Computing của Google thì dưới đây là một số thông tin cần biết về SQL Server trên Compute Engine:

 • SQL Server trên Compute Engine: Google Cloud (GC) cung cấp khả năng chạy các phiên bản SQL Server trên máy ảo trong Compute Engine. Bạn có thể sử dụng SQL Server làm cơ sở dữ liệu cho ứng dụng của mình và triển khai SQL Server trên nền tảng đám mây của GC.
 • Lựa chọn phiên bản SQL Server: GC hỗ trợ cài đặt các phiên bản SQL Server như SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017, và 2019. Bạn có thể chọn phiên bản phù hợp với yêu cầu của ứng dụng và sự tương thích với các phiên bản SQL Server đã triển khai trước đó.
 • Quản lý máy ảo chứa SQL Server: Khi triển khai SQL Server trên Compute Engine, bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý máy ảo chứa SQL Server. Điều này bao gồm việc cấu hình máy ảo, bảo mật, sao lưu và phục hồi dữ liệu, quản lý tài nguyên và quản lý bảo trì.
 • Hệ điều hành SQL Server: Bạn cần chọn hệ điều hành phù hợp để triển khai SQL Server trên Compute Engine. GC hỗ trợ việc chạy SQL Server trên Windows Server hay SQL Server trên hệ điều hành Linux.
 • Tích hợp với các dịch vụ và công cụ GC: SQL Server trên Compute Engine có thể tích hợp với các dịch vụ và công cụ khác trong hệ sinh thái của GC. Ví dụ: bạn có thể Use Cloud Storage để sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu SQL Server, Cloud Monitoring để giám sát và ghi nhật ký, và BigQuery để phân tích dữ liệu SQL Server.
 • Giá cả và quyền truy cập: Triển khai SQL Server trên Compute Engine sẽ có chi phí về việc sử dụng máy ảo và các tài nguyên khác. Bạn cần chú ý đến quyền truy cập và quản lý tài khoản để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu SQL Server của bạn.
 • Tối ưu hiệu suất: Để đảm bảo hiệu suất tốt cho SQL Server trên Compute Engine, bạn cần xem xét các yếu tố như cấu hình máy ảo, tài nguyên phần cứng (CPU, bộ nhớ), và tùy chỉnh cấu hình SQL Server (ví dụ: kích thước bộ đệm, chỉ mục). Quản lý tài nguyên và hiệu suất cần được theo dõi và tối ưu hóa thường xuyên.

SQL Server trên Compute Engine và các thông tin chú ý 1

Tối ưu hiệu suất SQL Server trên Compute Engine như thế nào?

Để tối ưu hiệu suất SQL Server trên Compute Engine, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:

 • Tùy chỉnh cấu hình SQL Server: Điều chỉnh cấu hình SQL Server để phù hợp với yêu cầu và tài nguyên của hệ thống. Bạn có thể xác định kích thước bộ đệm, cấu hình chỉ mục, bộ nhớ đệm, và các tham số khác để tối ưu hóa hiệu suất.
 • Tạo chỉ mục: Tạo các chỉ mục phù hợp để cải thiện tốc độ truy vấn. Chỉ mục giúp tăng tốc độ tìm kiếm và thao tác trên dữ liệu.
 • Resource management: Đảm bảo rằng máy ảo Compute Engine được cung cấp đủ tài nguyên để chạy SQL Server. Xác định và theo dõi việc sử dụng CPU, bộ nhớ, và lưu lượng I/O để đảm bảo rằng tài nguyên được cung cấp đúng mức và tránh xảy ra hiện tượng thấu kính.
 • Tối ưu hóa truy vấn: Kiểm tra và tối ưu hóa các truy vấn SQL để giảm thời gian thực thi và tăng hiệu suất. Sử dụng công cụ tối ưu hóa truy vấn của SQL Server như Plan Explorer hoặc Database Engine Tuning Advisor để phân tích và cung cấp gợi ý về cải tiến hiệu suất truy vấn.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Đảm bảo rằng quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu được thực hiện đúng cách. Sao lưu định kỳ và đảm bảo rằng quy trình phục hồi hoạt động đúng cách để giảm thiểu thời gian chịu lỗi và mất dữ liệu.
 • Giám sát và ghi nhật ký: Cài đặt giám sát và ghi nhật ký để theo dõi hoạt động của SQL Server và xác định các vấn đề hiệu suất. Sử dụng các công cụ như Cloud Monitoring của GCP hoặc SQL Server Profiler để giám sát và phân tích hiệu suất.
 • Tối ưu hóa mạng và lưu trữ: Cân nhắc tối ưu hóa mạng và lưu trữ để đảm bảo tốc độ cao và đáng tin cậy. Sử dụng mạng nội bộ hoặc mạng cân bằng tải để tối ưu hóa lưu lượng mạng. Xem xét việc sử dụng ổ SSD hoặc ổ cứng cấu trúc để tăng tốc độ I/O.
 • Cập nhật và bảo trì: Theo dõi, cập nhật và bảo trì SQL Server và các công cụ liên quan để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất và nhận các bản vá bảo mật và cải thiện tính năng.

Lưu ý: việc tối ưu hiệu suất SQL Server là quá trình liên tục và đòi hỏi một sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Việc an ninh và bảo mật SQL Server trên Compute Engine

Việc an ninh và bảo mật SQL Server trên Compute Engine bao gồm các biện pháp sau đây:

 • Cập nhật phiên bản SQL Server: Đảm bảo rằng SQL Server được cài đặt phiên bản mới nhất. Việc cập nhật đều đặn giúp bảo vệ khỏi các lỗ hổng bảo mật đã được khắc phục.
 • Mã hóa dữ liệu: Sử dụng mã hóa dữ liệu để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. SQL Server hỗ trợ các tính năng mã hóa dữ liệu như mã hóa cột, mã hóa dữ liệu trong bảng và sử dụng chứng chỉ SSL (Secure Socket Layer) để bảo vệ quá trình truyền dữ liệu giữa SQL Server và ứng dụng.
 • Cài đặt các giải pháp bảo mật mạnh mẽ: Sử dụng các giải pháp bảo mật như cấu hình tường lửa, ACL (Access Control List), và khả năng xác thực. Đảm bảo rằng chỉ các người dùng có quyền truy cập cần thiết đến SQL Server.
 • Quản lý quyền truy cập người dùng: Xác định và kiểm soát quyền truy cập người dùng vào SQL Server. Sử dụng các cơ chế xác thực mạnh mẽ như xác thực dựa trên từ điển để đảm bảo rằng chỉ những người dùng được phép có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý sao lưu và phục hồi dữ liệu: Đảm bảo rằng quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu được thực hiện đúng cách và đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu. Sao lưu dữ liệu định kỳ, đảm bảo rằng quy trình phục hồi hoạt động chính xác và thường xuyên thực hiện thử nghiệm khả năng phục hồi.
 • Giám sát và phân tích nhật ký hoạt động: Sử dụng công cụ giám sát và nhật ký hoạt động để theo dõi và phân tích các hoạt động trên SQL Server. Kiểm tra các nhật ký hoạt động để phát hiện các hành vi đáng ngờ và quản lý sự can thiệp không đúng vào cơ sở dữ liệu.
 • Xây dựng chiến lược bảo mật toàn diện: Điều tra và triển khai các phương pháp bảo mật khác nhau để bảo vệ SQL Server trên Compute Engine. Hãy xác định và áp dụng các chính sách bảo mật, kiểm tra và đánh giá tổng thể để đảm bảo tuân thủ các quy tắc bảo mật.

Lưu ý: Việc bảo mật là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự cập nhật và giám sát định kỳ.

An ninh và bảo mật SQL Server trên Compute Engine
An ninh và bảo mật SQL Server trên Compute Engine

Làm thế nào để quản lý và mở rộng SQL Server trên Compute Engine

Để quản lý và mở rộng SQL Server trên Compute Engine, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:

 • Resource management: Đảm bảo rằng máy ảo Compute Engine được cung cấp đủ tài nguyên để xử lý công việc SQL Server. Xác định và theo dõi sử dụng CPU, bộ nhớ, ổ cứng và lưu lượng mạng để đảm bảo rằng tài nguyên đáp ứng yêu cầu công việc của SQL Server. Xem xét tăng tài nguyên máy ảo hoặc theo dõi và tự động mở rộng tài nguyên theo nhu cầu.
 • Cân nhắc khả năng mở rộng thêm các máy ảo: Khi công việc SQL Server yêu cầu nhiều tài nguyên hơn hoặc nhiều phiên bản SQL Server cần chạy song song, bạn có thể xem xét triển khai thêm máy ảo Compute Engine để tăng khả năng xử lý. Sử dụng tính năng mở rộng tự động của GCP để tự động khởi động các máy ảo mới khi có nhu cầu.
 • Cân nhắc chiến lược các bản sao dự phòng (replication): Sử dụng tính năng replication của SQL Server để tạo các bản sao dự phòng của cơ sở dữ liệu và phân phối công việc truy vấn. Thông qua việc sao chép dữ liệu đến các máy chủ sao lưu, bạn có thể phân tải tải công việc giữa các máy chủ và tăng khả năng sẵn sàng và khả năng chịu lỗi.
 • Supervision and management: Sử dụng công cụ giám sát và quản lý từ SQL Server hoặc các công cụ bên thứ ba để theo dõi và quản lý hoạt động của SQL Server. Giám sát các chuỗi kết nối, hiệu suất truy vấn, sử dụng tài nguyên và khắc phục các vấn đề để đảm bảo hoạt động tốt.
 • Điều chỉnh cấu hình: Xem xét điều chỉnh cấu hình SQL Server để phù hợp với yêu cầu và tài nguyên của hệ thống. Tăng kích thước bộ đệm, cấu hình CPU và bộ nhớ, và các tham số khác để tối ưu hóa hiệu suất.
 • Sử dụng các công nghệ khác nhau: Xem xét sử dụng các công nghệ khác nhau như scale-out (mở rộng theo chiều ngang) hoặc scale-up (mở rộng theo chiều dọc) để quản lý và mở rộng SQL Server. Scale-out có thể liên quan đến việc phân chia công việc và sử dụng nhiều máy chủ để chạy SQL Server, trong khi scale-up liên quan đến việc nâng cấp phần cứng hoặc tăng tài nguyên của máy ảo.

Refer:

Conclusion

Trên đây là những thông tin tổng quan về SQL Server on Compute Engine dành cho người dùng trong tổ chức doanh nghiệp. Các thông tin tổng quan và nổi bật về SQL Server vấn đề và làm thế nào để tối ưu hóa mang lại năng suất tốt nhất cho hệ thống của doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc cần hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật, bạn có thể liên hệ Gimasys – Premier Partner của Google tại Việt Nam theo thông tin:

 • Hotline: 0974 417 099 (HCM) | 0987 682 505 (HN)
 • Email: gcp@gimasys.com

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099