skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Use new table templates and dropdown chips in Google Docs to create highly collaborative documents

What’s changing

Google đang giới thiệu 02 cải tiến mới cho canvas thông minh, linh hoạt để cộng tác: Dropdown Chip và mẫu table trong Google Docs.

Bạn có thể sử dụng các Dropdown Chip để dễ dàng chỉ ra trạng thái của tài liệu hoặc các mốc dự án khác nhau được nêu trong tài liệu của bạn. Có hai tùy chọn thả xuống mặc định:

 • Project Status, which includes selections for “Not Started”, “Blocked”, “In Progress” and “Complete”
 • Review Status, which includes selections for “Not Started”, “In Progress”, “Under Review” and “Approved”.

Ngoài ra, bạn có thể tạo một Dropdown Chip với các tùy chọn và màu sắc tùy chỉnh để phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Sử dụng các mẫu table và dropbox mới trong Google Docs để tạo các tài liệu mang tính cộng tác cao 1

Google cũng đang thêm các mẫu bảng, cho phép bạn nhanh chóng chèn các khối xây dựng cho quy trình công việc chung, chẳng hạn như:

 • Launch content tracker
 • Project asset
 • Review tracker
 • Product roadmap

Sử dụng các mẫu table và dropbox mới trong Google Docs để tạo các tài liệu mang tính cộng tác cao 2

The columns within the template include a sample row of content to help guide you on how they can be used and customized.

Who’s impacted

End users

Why you’d use it

Google hy vọng những tính năng này sẽ giúp bạn tạo tài liệu được tùy chỉnh và có tổ chức cao trong Google Docs, giúp cộng tác và thúc đẩy dự án của bạn dễ dàng hơn. 

Getting started

 • Admins: There is no admin control for this feature.
 • Người dùng cuối: Các tính năng này sẽ có sẵn theo mặc định. Bạn có thể chèn một Dropdown Chip bằng cách chọn Chèn> Thả xuống. Để chèn một mẫu table, hãy chọn Chèn> Table> Mẫu table.

Rollout pace

Dropdown Chip

 • Rapid Release and Scheduled Release domains: Gradual rollout (up to 15 days for feature visibility) starting on May 2, 2022

Mẫu table

 • Rapid Release domains: Gradual rollout (up to 15 days for feature visibility) May 2, 2022
 • Scheduled Release domains: Gradual rollout (up to 15 days for feature visibility) starting on May 9, 2022

Availability

 • Available to all Google Workspace customers customers, as well as legacy G Suite Basic and Business customers
 • Available to users with personal Google Accounts.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099