skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

New interface design for Google Docs, Sheets, Slides, Sites on the Web

What’s new

Google Docs, Sheets, Slides, Sites sẽ có một giao diện mới và mang lại một cảm giác mới tới người dùng khi họ sử dụng các ứng dụng này trên web. Tính năng sẽ không có gì thay đổi nhưng người dùng sẽ chú ý một số thay đổi về thiết kế như sau:

  • Phông chữ trên giao diện sẽ sử dụng kiểu chữ được Google thiết kế và rất dễ đọc
  • Các công cụ kiểm soát (như các nút, cuộc hội thoại hay sidebar) để được cập nhật và thống nhất
  • Các biểu tượng được thiết kế theo cách dễ nhìn, mạnh mẽ và sinh động hơn, mang lại một cảm giác tươi mới.

4 sản phẩm trong lần cập nhật này cũng có cùng một phong cách thiết kế chung với những ứng dụng khác của G Suite (Workspace) như Gmail hay Calendar.

Who is affected?

End users

Why should you use them?

Sự thay đổi tỏng phong cách thiết kế này là một phần của cách tiếp cận mới, nhất quán hơn của Google. Trong tương lai, bạn cũng sẽ thấy những thay đổi tương tự đối với những ứng dụng khác của G Suite trong tương lai.

How to get started

  • Với admin: Không cần làm gì cả
  • Với người dùng cuối: Bạn sẽ sớm thấy những thay đổi này.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099