skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace add-on now available

overview

Tiện ích bổ sung của Google Workspace hiện có sẵn cho Docs, Sheets và Slides, trước đó đã được phát hành trên Calendar, Gmail và Google Drive.

Google Workspace add-on now available

Các tiện ích này cho phép bạn sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba trong Google Workspace, giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn mà không cần chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Các tổ chức cũng có thể tạo tiện ích bổ sung bằng Apps Script hoặc các runtimes thay thế – sử dụng Google Workspace Developer Guide về tiện ích bổ sung để tìm hiểu thêm về cách xây dựng

Bắt đầu với các tiện ích bổ sung của Google Workspace

  • Đối với Quản trị viên: Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, bạn có thể chỉ định ứng dụng nào mà người dùng của bạn có thể cài đặt từ Google Workspace Marketplace. Bạn cũng có thể cài đặt các Tiện ích bổ sung Google Workspace đã chọn cho toàn bộ domain của mình thông qua danh sách trong Google Workspace Marketplace.
  • Đối với Người dùng cuối: Nếu được quản trị viên của bạn cho phép, bạn sẽ có thể cài đặt tiện các công cụ này bằng nút “+” trong bảng điều khiển truy cập nhanh Google Workspace bên phải của giao diện. Các tiện ích bổ sung bạn cài đặt sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển bên trên các ứng dụng Google Workspace.

Release time

  • Phát hành nhanh và theo lịch trình: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày để tính năng xuất hiện.) bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 năm 2020

Availability

  • Có sẵn cho các khách hàng có Tài khoản Essentials,  Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education và Phi lợi nhuận và người dùng Google cá nhân.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099