skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

“New Drive File Suggestions on Chrome” Feature Launches Beta

Quick summary

We have launched a beta program for a new feature. This feature allows users to search for Google Drive files they have access to when using the Chrome Omnibox (search box/URL). Users in the beta can now search for files in Drive by owner or type, where previously they could only search for the title or URL of a website. This feature is similar to what users see when searching for files in Google Drive.

Quản trị viên cho G Suite Business (Google Workspace Business), Enterprise và Enterprise for Education có thể tìm hiểu thêm và đăng ký bản beta tại đây.

“New Drive File Suggestions on Chrome” Feature Launches Beta

Influencers

Admins

Why you should use this feature

Tính năng này sẽ giúp người dùng truy cập nhanh hơn vào các tệp và dữ liệu họ cần khi tìm kiếm trên Google Chrome. Giờ đây, người dùng sẽ có thể thấy Google Docs, Sheets, Slides, PDF và các đề xuất loại tệp khác từ cả hộp “My Drive” và “Shared with me” khi tìm kiếm trong trình duyệt Chrome. Điều này sẽ giúp mọi người hoàn thành công việc nhanh hơn.

How to get started

  • Admin: For more details and to sign up for the beta, check out this form.
  • End User: No action required.

Additional details

Tính năng này sẽ có sẵn cho người dùng đã đăng nhập vào cấu hình Chrome trên bất kỳ hệ điều hành nào như: Chromebooks, Mac, Windows, etc

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099