skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Optimize Gmail layout with newly updated quick settings from Google

What’s changing

Google đã thêm một menu cài đặt nhanh giúp bạn dễ dàng tìm và sử dụng các bố cục, cài đặt và chủ đề khác nhau để làm cho giao diện Gmail đẹp hơn và phù hợp hơn .

Khi bạn nhấp vào Cài đặt, giờ đây bạn sẽ thấy các giao diện, loại hộp thư đến và các tùy chọn hiển thị khác cùng với hộp thư đến thực sự của bạn. Khi một tùy chọn được chọn, hộp thư đến sẽ ngay lập tức cập nhật để bạn có thể so sánh các lựa chọn và xem cách cài đặt hoạt động trong thời gian thực.

Menu cài đặt đầy đủ vẫn có sẵn bằng cách nhấp vào nút Xem tất cả các cài đặt Nút ở đầu menu cài đặt nhanh mới.

Cài đặt nhanh mới giúp bạn tối ưu hóa bố cục Gmail của mình
Cài đặt nhanh mới giúp bạn tối ưu hóa bố cục Gmail của mình

Who’s impacted

End users

Sao lại quan trọng

Gmail có nhiều tùy chọn để tùy chỉnh bố cục, giao diện và các chi tiết khác để đảm bảo giao diện được cá nhân hóa và tối ưu hóa cho cách bạn muốn làm việc. Bao gồm các:

  • Tùy chỉnh mật độ văn bản và thông tin hiển thị
  • Chọn một loại hộp thư đến khác để giúp ưu tiên và sắp xếp email một cách thông minh
  • Thêm bảng đọc để nhanh chóng xem nội dung email
  • Áp dụng các chủ đề để cá nhân hóa giao diện hộp thư đến của bạn

Google làm cho các tùy chọn này dễ dàng tìm thấy hơn và cho phép bạn khám phá chúng trong thời gian thực, vì vậy hộp thư đến thực tế của bạn sẽ cập nhật ngay lập tức để cho bạn biết chính xác những gì cài đặt này sẽ làm. Chúng tôi hy vọng điều này giúp dễ dàng hơn để thiết lập Gmail theo cách phù hợp nhất với bạn.

Additional details

Lưu ý rằng bản cập nhật này chỉ thêm một cách dễ dàng hơn để truy cập các cài đặt đã tồn tại trong menu cài đặt Gmail đầy đủ. Không có cài đặt mới nào và người dùng cài đặt hiện tại sẽ không bị thay đổi. Bạn vẫn có thể thấy menu cài đặt đầy đủ bằng cách nhấp vào nút Xem tất cả các cài đặt tại trên cùng của menu cài đặt nhanh

Cài đặt nhanh mới giúp bạn tối ưu hóa bố cục Gmail của mình 2

Getting started

Quản trị viên: Không cần phải làm gì

Người dùng cuối: Tính năng này mặc định được Bật 

Deployment speed

  • Miền phát hành nhanh : Triển khai từ từ  (mất đến 15 ngày bắt đầu) từ  26 tháng 5 năm 2020
  • Miền phát hành theo kế hoạch: Triển khai từ từ  (mất đến 15 ngày) từ  22 tháng 6 năm 2020

Availability

  • Có sẵn cho tất cả khách hàng của G Suite (Google Workspace) cũng như người dùng có tài khoản cá nhân.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099