skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Present on Google Meet directly on Google Docs, Sheets, and slides

What’s changing 

Là một phần trong sứ mệnh xây dựng tương lai của sự làm việc, Google đã công bố tính năng mới canvas thông minh – một trải nghiệm sản phẩm mới sẽ giúp mọi người dễ dàng kết nối, tập trung thời gian và sự chú ý cũng như biến ý tưởng của họ thành tác động.

Present on Google Meet directly on Google Docs, Sheets, and slides

Trong những tháng tới, Google sẽ công bố  thêm các tính năng mới giúp cộng tác trở thành trải nghiệm linh hoạt, tương tác và thông minh hơn. Đặc biệt để tăng tính linh hoạt khi cộng tác, giờ đây bạn có thể trình bày trực tiếp nội dung từ Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày cho một cuộc gọi Google Meet đang hoạt động.

Do đó, bạn có thể trình bày với ít lần nhấp hơn và sau đó khi bạn trình bày, bạn có thể nhìn thấy khán giả và nội dung của mình cùng lúc trong tab Gặp gỡ.

Who’s impacted

End users

Why it’s important

Google hy vọng tính năng này giúp cộng tác dễ dàng hơn bằng cách tập hợp nhóm của bạn lại với nhau ở những nơi bạn đang làm việc, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng. Bằng cách giúp cuộc trò chuyện đi đúng hướng, mọi người có thể dễ dàng kéo nội dung vào cuộc trò chuyện, chia sẻ ý tưởng và giải quyết vấn đề cùng nhau.

How to get started

Rollout pace  

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 năm 2021
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 năm 2021

Availability

  • Available to all Google Workspace customers, as well as G Suite Basic and Business customers
  • Khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099