skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Automatically share Calendar appointments when joining a Google Group

General information

Khi người dùng tham gia Google Group, họ sẽ nhận được email liệt kê các lịch được chia sẻ mà họ có thể truy cập nhờ vào quyền là thành viên của nhóm đó – thường trong vòng một giờ sau khi tham gia. Điều này sẽ giúp các thành viên nhóm và nhân viên mới dễ dàng khám phá các lịch có liên quan hơn và loại bỏ việc các thành viên nhóm hiện tại phải chia sẻ các lịch đó theo cách thủ công.

Tự động chia sẻ các lịch hẹn trên Calendar khi tham gia một Google Group 1

Người dùng cũng có thể thêm các lịch được chia sẻ này vào danh sách lịch của họ chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Lưu ý, nếu một nhóm có hơn 100 lịch được chia sẻ, các thành viên mới sẽ không nhận được email.

Getting started

Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: Email này sẽ được gửi theo mặc định bất cứ khi nào bạn tham gia Google Group mới, có lịch chia sẻ được liên kết.

Deployment

  • Rapid release domain: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày cho việc hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2020
  • Scheduled release domains: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày cho việc hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 2020

Availability

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099