skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Auto-suggest Group Chats based on your Google Calendar

Quick summary

Trước đây, Google đã thông báo rằng Google Chat sẽ tự động đề xuất các cuộc trò chuyện 1: 1 dựa trên các cuộc họp của bạn trong Google Calendar. Giờ đây, bạn cũng sẽ nhận được đề xuất cho các cuộc trò chuyện nhóm khi bạn đang họp với nhiều người. Với hy vọng rằng việc mở rộng tính năng này sẽ cho phép bạn chia sẻ thông tin và tệp hơn nữa, đồng thời tạo điều kiện giao tiếp giữa các cuộc họp Calendar và trong Chat.

 

Cũng giống như đề xuất trò chuyện 1: 1, bạn sẽ thấy lối tắt trò chuyện được đề xuất ở đầu phần “Chat” trong Google Chat và ‘Chat trong Gmail’ trên cả thiết bị di động và web. Cuộc trò chuyện sẽ hiển thị mười phút trước cuộc họp 1: 1 và mười phút sau khi cuộc họp kết thúc.

Auto-suggest Group Chats based on your Google Calendar

 

Getting started

 

Rollout pace

 

Availability

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của  Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business customers

 

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099