skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Vertical Ruler: Better Table Editing with Google Docs Vertical Ruler

What’s new: Để đáp những phản hồi của người dùng, Google đã thêm vertical ruler (thước dọc) trong Google Docs phiên bản Web để giúp bạn dễ dàng ăn chỉnh bảng và lề trong header – footer.

Quản lý bảng tốt hơn với thanh thước dọc trong Docs

Khi chèn bảng vào trong văn bản, bạn sẽ thấy cấu trúc của bảng được làm nổi bật với thanh thước dọc ở bên trái màn hình. Cùng với thước ngang đã có trong Docs từ trước, thanh thước dọc sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát chiều dài và lề của bảng.

Bạn có thể sử dụng thước để thay đổi chiều cao của các hàng trong bảng. Khi làm vậy, bạn sẽ thấy một hướng dẫn hiển thị độ cao cụ thể của hàng, từ đó bạn có thể nhanh chóng chỉnh định dạng của chúng theo cách bạn muốn. Bạn cũng có thể sử dụng nó để kiểm soát lề dọc trong header và footer.

Gần đây Google đã thêm các tính năng kiểm soát mới cho phép bạn xác định chính xác kích thước của lề cho header và footer. Bạn có thể quản lý các lề này bằng cách sử dụng thanh thước dọc đã được đề cập bên trên, hoặc sử dụng giao diện như trong hình bên dưới. Bằng cách kiểm soát khoảng không giữa lề, bạn có thể định dạng văn bản theo cách mà bạn muốn.

 

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099