skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Whitelist of trusted apps exclusively for your business

What’s new:

Để giúp cho người dùng có sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với dữ liệu tài khoản mà họ chia sẻ với mỗi ứng dụng, Google đang thay đổi cách mà chúng ta cho phép các ứng dụng truy cập thông tin của mình. Bạn có thể truy cập vào bài viết dành cho Developers để tìm hiểu chi tiết hơn về những thay đổi này. Chúng có thể ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của một ứng dụng nếu bạn từ chối một số quyền truy cập nhất định.

Kết quả là, Google khuyến khích admin G Suite whitelist các ứng dụng mà họ tin tưởng và muốn người dùng của mình có thể sử dụng.

*Whitelist hay tạo danh sách trắng là việc tạo một danh sách những địa chỉ email/ứng dụng/…đáng tin cậy (đối lập với Blacklist – Danh sách đen)

Whitelist các ứng dụng đáng tin cậy dành riêng cho doanh nghiệp của bạn 2

Who’s impacted

Only Admins

Tại sao bạn nên whitelist các ứng dụng?

Whitelist một ứng dụng có nghĩa là admin cung cấp quyền truy cập ở mức độ toàn doanh nghiệp (domain level), và người dùng cuối không phải đưa ra lựa chọn xem có nên cấp quyền truy cập hay không. Bằng cách whitelist các ứng dụng, admin có thể đảm bảo rằng chúng có các quyền truy cập cần thiết để hoạt động tốt nhất.

How to get started

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099