skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Delete, postpone, change events on Google Calendar

Google Calendar là một ứng dụng lịch trực tuyến miễn phí được phát triển bởi Google. Ứng dụng này cho phép người dùng tạo, quản lý và chia sẻ lịch cá nhân hoặc lịch công việc.

Giới thiệu tổng quan tiện ích sự kiện trên Google Calendar

Tiện ích sự kiện trên Google Calendar là một tiện ích nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng theo dõi các sự kiện và cuộc họp sắp tới của mình. Tiện ích này có thể được thêm vào màn hình chính của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, hoặc vào thanh công cụ của trình duyệt web.

Bên cạnh việc theo dõi các sự kiện , kế hoạch trên Google Calendar , người dùng cũng có thể thao tác để tuỳ theo nhu cầu sử dụng như: xóa, điều chỉnh hoặc hoãn sự kiện. Các nội dung bên dưới sẽ hướng dẫn bạn cách thao tác cô đọng nhất.

Hướng dẫn thao tác các sự kiện trên Google Calendar

Xóa sự kiện

Để xóa một sự kiện trên Google Calendar, bạn thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Google Calendar.
 2. Tìm sự kiện bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh sự kiện.
 4. Chọn Xóa.
 5. Sự kiện sẽ được chuyển vào thùng rác. Bạn có thể khôi phục sự kiện từ thùng rác trong vòng 30 ngày.

Hoãn sự kiện

Để hoãn một sự kiện trên Google Calendar, bạn thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Google Calendar.
 2. Tìm sự kiện bạn muốn hoãn.
 3. Nhấp vào sự kiện để mở chi tiết sự kiện.
 4. Nhấp vào Thay đổi.
 5. Chỉnh sửa ngày và giờ của sự kiện.
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. Sự kiện sẽ được hoãn sang ngày và giờ mới.

Thay đổi sự kiện

Để thay đổi một sự kiện trên Google Calendar, bạn thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Google Calendar.
 2. Tìm sự kiện bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào sự kiện để mở chi tiết sự kiện.
 4. Nhấp vào Thay đổi.
 5. Thay đổi bất kỳ thông tin nào về sự kiện mà bạn muốn thay đổi.
 6. Nhấp vào Lưu. Tất cả các thay đổi của bạn sẽ được áp dụng cho sự kiện.

Các lưu ý khi thao tác

 • Khi bạn xóa, hoãn hoặc thay đổi một sự kiện, tất cả những người được mời tham gia sự kiện đó sẽ nhận được thông báo về thay đổi.
 • Bạn có thể thay đổi ngày và giờ của một sự kiện nhiều lần.
 • Bạn có thể thay đổi địa điểm, mô tả hoặc bất kỳ thông tin nào khác về một sự kiện.

Kết bài

Tiện ích sự kiện là một công cụ hữu ích giúp bạn quản lý lịch trình của mình một cách hiệu quả. Tiện ích này dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh cao, giúp bạn có thể tùy chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của mình.

As a senior partner of Google in Vietnam, Gimasys has more than 10+ years of experience, consulting on implementing digital transformation for 2000+ domestic corporations. Some typical customers Jetstar, Dien Quan Media, Heineken, Jollibee, Vietnam Airline, HSC, SSI...

Gimasys is currently a strategic partner of many major technology companies in the world such as Salesforce, Oracle Netsuite, Tableau, Mulesoft.

Contact Gimasys - Google Cloud Premier Partner for advice on strategic solutions suitable to the specific needs of your business:

 • Email: gcp@gimasys.com
 • Hotline: 0974 417 099
Back To Top
0974 417 099