skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com
Switch to Chromebook

If you want a smart, safe computer
and ready to go, it's time to get a Chromebook.

Tư vấn đặt mua Chromebooks
What are Chromebooks?

Chromebooks are not like other laptops. They run Chrome OS, an operating system created by Google. They're powerful, so they can handle what's important to you, and are designed in a way that makes them easy to use. Watch this video to learn more about the new take on laptops.

Watch video
Getting to Know Chrome OS

Chrome OS cung cấp cho nhân viên trải nghiệm hiện đại và các thiết bị luôn hoạt động nhanh, có bảo mật tích hợp, triển khai nhanh chóng và giảm tổng chi phí máy tính sử dụng trong công việc.

Phù hợp với giáo dục và dạy học

Chi phí thấp:

Chromebook được thiết kế để sử dụng trong lớp học có thể được mua với giá hàng trăm chiếc tiết kiệm hơn rất nhiều so với các thiết bị khác như iPad và máy tính xách tay Windows.

Chúng được cung cấp bởi Google

Google là một cái tên quen thuộc khi nói đến công nghệ và các khu học chánh biết rằng công ty sẽ có mặt để cung cấp hỗ trợ cho cuộc sống của sản phẩm.

Các công cụ quản trị và bảo mật

Chromebook rất an toàn bởi thiết kế và quản trị viên có thể khóa mọi thứ hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của bất kỳ trường nào chính sách CNTT của hệ thống.

Cha mẹ cũng có thể cung cấp Chromebook tại nhà cho con

Bởi vì chúng không đắt và dễ sử dụng. Cha mẹ có thể cung cấp Chromebook cho trẻ không tham gia chương trình học 1: 1 hoặc trong nghỉ hè.

WHY CHOOSE GIMASYS

More than 10 years of experience

Gimasys is a strategic partner of Google in Vietnam with more than 10 years of experience, with some typical customers such as Jetstart, Dien Quan, Jolibee, Novaland, Yeah1, Momo, Heniken, Bim Group...

Best customer service

Gimasys is the first partner in Vietnam to build a customer support system in accordance with Google standards, from consulting to implementation. 24/7 online technical team for customer support.

Always for the benefit of the customer

Your success is the success of Gimasys. We always try our best to bring the right technology solutions for each business at the most favorable prices in the market.

TYPICAL CUSTOMERS

Back To Top
0974 417 099