skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Cloud Newsletter 09/2019

Beta version: Microsoft Active Directory (AD) Service Management

Tại sự kiện Google Cloud Next ’19 vào tháng 4 vừa qua, Google đã thông báo dịch vụ Managed Service for Microsoft Active Directory (AD) nhằm giúp bạn quản lý… See more

 

Optimize your Google Cloud Storage strategy

Google nhận thấy rằng hầu hết khách hàng đang sử dụng Cloud Storage, dịch vụ lưu trữ đối tượng trên Google Cloud Platform (GCP), sử dụng để lưu trữ dữ liệu nói chung… See more

 

Security Audit for Kubernetes: What GKE and Anthos Users Need to Know

Kubernetes vừa đạt được một cột mốc quan trọng gần đây: đó là công bố việc kiểm toán bảo mật đầu tiên… See more

 

Gimasys.

Back To Top
0974 417 099