skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Introducing Google Workspace and a new suite of products to better meet your needs

Giới thiệu Google Workspace – G Suite 2020

Google vui mừng thông báo rằng G Suite hiện đã đổi tên là Google Workspace customers: everything you need to get things done, all in one place. The New feature of Google Workspace:

  • User experience is deeply integrated help teams collaborate more effectively, frontline workers stay connected, and businesses deliver new digital customer experiences
  • New brand identity  helps reflect our ambitious product vision and how our products work together
  • New ways to start with solutions tailored to the unique needs of many customers

Giới thiệu Google Workspace và bộ sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn 1

Là một phần của việc chuyển đổi, chúng tôi đang phát triển các dịch vụ của mình để phục vụ tốt hơn nhu cầu mua hàng đa dạng của một tệp khách hàng lớn và đang mở rộng của chúng tôi.

  • Đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn, chúng tôi đang giới thiệu các dịch vụ phù hợp giúp bắt đầu với Google Workspace một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí— bao gồm các công cụ cộng tác và năng suất tốt nhất trên thị trường, các biện pháp bảo mật và kiểm soát quản trị.
  • Đối với các doanh nghiệp lớn hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu một bộ sản phẩm với các tính năng bổ sung về năng suất, kiểm soát quản trị cấp doanh nghiệp và khả năng tuân thủ và bảo mật tiên tiến nhất của chúng tôi, khả dụng ở cả cấp nhóm và tổ chức.

Who’s impacted

Admins and end users 

Có gì thay đổi với các gói Google Workspace (trước đây là G Suite)

Khách hàng Basic, Business, Enterprise

Với tư cách là khách hàng G Suite Basic, Business hoặc Enterprise hiện tại, bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thời gian và sự hỗ trợ cần thiết để chuyển đổi sang một trong những dịch vụ mới này. Vui lòng tìm email cho quản trị viên chính trong miền của bạn đến không muộn hơn thứ Sáu, ngày 16 tháng 10. Email này sẽ nêu rõ tác động cụ thể đối với tổ chức của bạn và người cần liên hệ để biết thêm thông tin.

Khách hàng  Education và Nonprofit 

Google cũng sẽ đưa Google Workspace (Google Workspace Education) đến với các khách hàng là tổ chức giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận trong những tháng tới. Khách hàng Education có thể tiếp tục truy cập các công cụ của Google qua G Suite cho giáo dục, bao gồm Lớp học, Bài tập, Gmail, Lịch, Drive, Docs, Sheets, Slides và Meet. G Suite cho tổ chức phi lợi nhuận sẽ tiếp tục được cung cấp cho các tổ chức đủ điều kiện thông qua chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận.

Khách hàng Essentials

G Suite Essentials giờ sẽ được gọi là Google Workspace Essentials. Không có sự thay đổi nào đối với nhóm khách hàng này

Thông tin thêm về tính năng Google Workspace (G Suite) 

Các ứng dụng năng suất mà bạn biết và yêu thích trong G Suite sẽ không biến mất — Gmail, Lịch, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet , Trò chuyện và tất cả các ứng dụng khác sẽ tiếp tục là nền tảng của trải nghiệm Google Workspace. Trong tương lai, Google sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm của mình để linh hoạt hơn, hữu ích hơn và đơn giản hơn. 

Getting started

Admins: Quản trị viên miền chính sẽ nhận được email từ Google không muộn hơn Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10. Email này sẽ nêu rõ tác động cụ thể đối với tổ chức của bạn và người cần liên hệ để biết thêm thông tin.

End users: Người dùng cuối sẽ thấy tên và biểu tượng Google Workspace mới được phản ánh trên các sản phẩm và thuộc tính của Google trong vài tuần tới.

Thời gian triển khai Google Workspace

  • Miền phát hành nhanh và theo lịch trình: G Suite hiện là Google Workspace. Bạn sẽ thấy tên và biểu tượng mới được phản ánh trên các sản phẩm và thuộc tính của Google trong vài tuần tới.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099