skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Chat lets you mark read with direct messages

Quick summary

Không sớm hơn ngày 5 tháng 10, bạn sẽ có thể biết khi nào các tin nhắn trực tiếp trên Google Chat của bạn được xem. Điều này chỉ áp dụng trong khung chat đang hoạt động cho các cuộc trò chuyện trực tiếp trên Android, iOS, và web. Trong những tin nhắn này, bạn sẽ thấy ảnh đại diện của người bạn đang trò chuyện ở bên phải tin nhắn cuối cùng mà họ đã xem.

 

Google Chat: sắp ra mắt đánh dấu "đã đọc" từ tin nhắn

Xem khi nào tin nhắn Google Chat của bạn đã được đọc

 

Đánh dấu đã đọc sẽ hiển thị cho người gửi khi người nhận đã đọc tin nhắn hoặc nếu người nhận đã trả lời tin nhắn từ một thông báo. Đánh dấu đã đọc sẽ không hiển thị trong phòng hoặc tin nhắn nhóm

Tính năng này trước đây đã có trong classic Hangouts và hiện đã có trong Google Chat.

Hãy theo dõi blog G Suite Updates blog để biết thêm thông tin về thời gian chính xác.

 

Getting started

Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị cho tính năng này.

Người dùng cuối: Không có cài đặt nào dành cho người dùng.

 

Deployment speed

 

Availability

  • Available to all G Suite customers

 

 

 

Updated: Gimasys.

Back To Top
0974 417 099