skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Use Smart Fill for Google Sheets to automatically import data

Google Sheets có gì thay đổi 

Google đang ra mắt Smart Fill cho Google Sheets, tính năng này phát hiện và tìm hiểu các mẫu giữa các cột để tự động hoàn thành mục nhập dữ liệu một cách thông minh.

For example, if you have a “Full Name” column, you might want to separate it into a column with “First Name” and a column with “Last Name”. When you start typing names in a column, Sheets automatically searches for patterns. If Sheets detects a pattern, Sheets creates the corresponding formula and then autofills the rest of the columns for you.

Trước đây, Google đã thông báo rằng Smart Fill for Sheets sẽ sớm ra mắt. Xem thêm chi tiết bên dưới.

Sử dụng Smart Fill cho Google Sheets để tự động nhập dữ liệu 1

Who is affected?   

End users

What's important?

Google hy vọng rằng Smart Fill sẽ giúp bạn chuẩn bị và sử dụng dữ liệu trong Sheets dễ dàng hơn. Tương tự như cách Smart Compose trong Gmail giúp bạn viết nhanh hơn với ít lỗi hơn, Smart Fill giúp nhập dữ liệu nhanh hơn và ít bị lỗi hơn.

Gần đây, Google cũng đã ra mắt tính năng Sheets Smart Cleanup, sử dụng công cụ thông minh tương tự để giúp chuẩn bị và phân tích dữ liệu trong Sheets. Bằng cách bổ sung các tính năng mới, thông minh để giúp tự động hóa việc chuẩn bị và phân tích dữ liệu, Google hy vọng sẽ trao quyền cho tất cả người dùng khai thác sức mạnh của dữ liệu và nhanh chóng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Additional details

Ngoài việc sử dụng dữ liệu trong một trang tính, Smart Fill cũng có thể sử dụng dữ liệu từ Google’s Knowledge Graph của Google. Ví dụ: nó có thể sử dụng dữ liệu công khai để tự động điền vào danh sách các quốc gia nơi có các thành phố được định vị.

Đối với khách hàng Enterprise Plus, họ cũng có thể sử dụng thông tin từ Danh bạ nhân sự của công ty để tự động hoàn thành dữ liệu. Ví dụ: nó có thể sử dụng dữ liệu organization-only để điền địa chỉ email cho nhân viên của công ty.

Hãy bắt đầu với Smart Fill Google Sheets

  • Đối với Quản trị viên: Smart Fill sẽ được BẬT theo mặc định cho người dùng. Không có quyền kiểm soát của quản trị viên cho tính năng này. Truy cập Help Center để tìm hiểu cách quản lý thông tin trong danh bạ của công ty bạn.
  • Đối với Người dùng cuối: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Hãy truy cập Help Center để tìm hiểu cách sử dụng Smart Fill hoặc tắt tính năng này cho tài khoản của bạn.

Rollout pace

  • Phát hành nhanh: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày để tính năng xuất hiện) bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2020
  • Phát hành theo lịch trình: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày để tính năng xuất hiện) bắt đầu từ ngày 5 tháng 11 năm 2020

Availability

  • Smartfill khả dụng cho các khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus; Google Workspace For Education, Enterprise for Education và tổ chức phi lợi nhuận và người dùng có Tài khoản Google cá nhân
  • Tích hợp Smartfill với danh bạ chỉ khả dụng cho khách hàng Enterprise Plus.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099