skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Add custom links to the navigation bar in the new Google Sites

Thanh điều hướng là cách người dùng sử dụng để đi xung quanh một trang web và giúp họ tìm được các tài nguyên quan trọng một cách nhanh chóng. Google Sites phiên bản mới sẽ tự động tạo thanh điều hướng trực quan, giúp liên kết đến nội dung trong trang web của bạn, nhưng có thể đôi khi bạn muốn tạo liên kết của riêng mình để đi đến một nơi khác. Đó là lý do tại sao Google đang thêm một tính năng mới nơi bạn có thể liên kết đến bất kỳ URL nào từ thanh điều hướng.

Bạn có thể tùy chỉnh link mới này để thêm một mục trong thanh điều hướng, giúp chuyển hướng đến:

  • Trang chủ hoặc kênh mạng xã hội của công ty bạn.
  • Công cụ HCM của công ty bạn.
  • Một trang Google Site khác có các quyền truy cập khác nhau.
  • Trình theo dõi dự án của nhóm của bạn.
  • Thư mục Drive nhóm của bạn.
  • Bất kỳ trang web nào khác.

Thêm các liên kết tùy chỉnh tới thanh điều hướng trong Google Sites mới 1

 

Một số update khác của Google liên quan đến Google Sites phiên bản mới:

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099