skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Khai thác sức mạnh của các tính năng nâng cao trong AppSheet

AppSheet là nền tảng phát triển ứng dụng di động không cần viết mã, cho phép bạn dễ dàng tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và tùy chỉnh cao từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, AppSheet còn cung cấp nhiều tính năng nâng cao hơn để giúp bạn đưa ứng dụng của mình lên một tầm cao mới. Bài viết này sẽ giới thiệu một số tính năng nâng cao nổi bật của AppSheet.

Giới thiệu AppSheet

Google Appsheet là nền tảng phát triển “no-code” của Google cho phép các doanh nghiệp tổ chức nhanh chóng xây dựng và triển khai các giải pháp tùy chỉnh cho doanh nghiệp giúp tự động hóa các quy trình thủ công truyền thống một cách dễ dàng.  Cách tối ưu hiệu suất trên AppSheet, bạn có thể xem here.

Khai thác sức mạnh của các tính năng nâng cao trong AppSheet
Khai thác sức mạnh của các tính năng nâng cao trong AppSheet

Tính năng nâng cao trong AppSheet

Tính năng nâng cao về dữ liệu

 • Tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau

AppSheet cho phép bạn tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm:

 1. Cơ sở dữ liệu
 2. Ứng dụng SaaS
 3. Ứng dụng web
 4. Tài liệu
 5. Mạng xã hội

Bạn có thể sử dụng các tính năng tích hợp dữ liệu của AppSheet để tạo các ứng dụng có thể truy cập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

 • Tạo và quản lý các quy tắc dữ liệu

AppSheet cho phép bạn tạo và quản lý các quy tắc dữ liệu để kiểm soát cách dữ liệu được nhập, chỉnh sửa và xuất trong ứng dụng của bạn. Các quy tắc dữ liệu có thể được sử dụng để:

 1. Đảm bảo dữ liệu chính xác và đầy đủ
 2. Ngăn chặn việc nhập dữ liệu sai
 3. Tùy chỉnh cách dữ liệu được hiển thị và xử lý

 

 • Tạo và quản lý các mô hình dữ liệu

AppSheet cho phép bạn tạo và quản lý các mô hình dữ liệu để giúp bạn hiểu dữ liệu của mình tốt hơn. Các mô hình dữ liệu có thể được sử dụng để:

 1. Trực quan hóa dữ liệu
 2. Tìm hiểu xu hướng
 3. Dự đoán kết quả

Tính năng nâng cao về giao diện người dùng

 • Tạo giao diện người dùng tùy chỉnh

AppSheet cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để tạo giao diện người dùng tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để:

 1. Tạo giao diện người dùng phù hợp với thương hiệu của bạn
 2. Tạo giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng
 3. Tạo giao diện người dùng đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người dùng của bạn

 

 • Sử dụng các thành phần giao diện người dùng có sẵn

AppSheet cung cấp một thư viện các thành phần giao diện người dùng có sẵn mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình. Các thành phần này bao gồm:

 1. Nút
 2. Danh sách
 3. Bảng
 4. Hình ảnh

Sử dụng các thành phần giao diện người dùng có sẵn có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi tạo giao diện người dùng cho ứng dụng của mình.

 • Tạo các điều khiển tùy chỉnh

AppSheet cho phép bạn tạo các điều khiển tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn. Các điều khiển tùy chỉnh có thể được sử dụng để:

 1. Tạo các tính năng mới và sáng tạo
 2. Tương tác với các thiết bị ngoại vi
 3. Tích hợp với các ứng dụng khác

Tính năng nâng cao về chức năng

 • Tạo các quy trình làm việc tự động

AppSheet cho phép bạn tạo các quy trình làm việc tự động để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại mà không cần sự can thiệp của con người. Các quy trình làm việc tự động có thể được sử dụng để:

 • Send an email
 • Tạo tài liệu
 • Xử lý đơn đặt hàng

Tích hợp với các ứng dụng khác

AppSheet cho phép bạn tích hợp ứng dụng của mình với các ứng dụng khác. Điều này có thể giúp bạn chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng.

Conclusion

Bằng cách khai thác các tính năng nâng cao của AppSheet, bao gồm lập biểu đồ, định vị địa lý, quét mã vạch, chức năng ngoại tuyến và biểu thức tùy chỉnh, bạn có thể nâng quá trình phát triển ứng dụng tùy chỉnh của mình lên một tầm cao mới. 

Khi được triển khai, những khả năng nâng cao này sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng, cải thiện năng suất và mở ra những khả năng đổi mới vô tận. AppSheet trao quyền cho bạn để xây dựng các ứng dụng đáp ứng các nhu cầu riêng của bạn mà không yêu cầu kiến thức lập trình.

 

As a senior partner of Google in Vietnam, Gimasys has more than 10+ years of experience, consulting on implementing digital transformation for 2000+ domestic corporations. Some typical customers Jetstar, Dien Quan Media, Heineken, Jollibee, Vietnam Airline, HSC, SSI...

Gimasys is currently a strategic partner of many major technology companies in the world such as Salesforce, Oracle Netsuite, Tableau, Mulesoft.

Contact Gimasys - Google Cloud Premier Partner for advice on strategic solutions suitable to the specific needs of your business:

 • Email: gcp@gimasys.com
 • Hotline: 0974 417 099
Back To Top
0974 417 099