skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Webinar Program 11/27/2020: How To Optimize Cost On GCP

Webinar Program 11/27/2020: How To Optimize Cost On GCP

 

Tiếp nối thành công của 3 kỳ Webinar On Cloud 1,2,3 – Google & Gimasys tiếp tục đồng hành tổ chức Webinar On Cloud 4 với chủ đề cực Hot “How To Optimize Cost On GCP”. 

Chuyển đổi lên Cloud đang dần trở nên cấp thiết cho doanh nghiệp để có thể thích ứng với những thay đổi của thị trường và nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của khách hàng. Tuy nhiên bài toán về chi phí sử dụng dịch vụ luôn là vấn đề hàng đầu được cân nhắc khi tiến hành quá trình chuyển đổi. Thông qua Webinar On Cloud 4 Google & Gimasys sẽ chia sẻ cụ thể về việc quản lý billing và cách tối ưu hóa chi phí khi sử dụng dịch vụ Google Cloud.

If you have missed the Webinar, you can watch it through the video: 

 

Some images in the webinar: 

 

Webinar Program 11/27/2020: How To Optimize Cost On GCP

 

 

 

 

 

 

If you have any questions regarding the application or need to sign up for a free consultation to learn about its features, Google Cloud Platform Please contact Gimasys immediately for advice: 

  • Email: gcp@gimasys.com
  • Sign up for a free trial: Here
  • Phone number: Hanoi 0987 682 505 - Ho Chi Minh: 0974 417 099

 

 

 

 

Source: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099