skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Webinar program on May 28, 2020

Webinar program on May 28, 2020

G Suite là bộ công cụ đa năng được Google xây dựng để hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc thông qua việc trao đổi cộng tác linh hoạt bảo mật hơn. Rất nhiều doanh nghiệp đã tin tưởng và sử dụng G Suite từ lâu nhưng vẫn chưa biết cách áp dụng triệt để các tính năng trong bộ ứng dụng này để tối ưu hóa quá trình hoạt động vận hành trong công ty. 

With topics “Back to Basics – Mẹo & Thủ Thuật G Suite”, Gimasys in collaboration with Google conducted a Webinar on May 28, 2020

Through a Webinar representative from Google, Ms. Natalie shared with attending businesses how to use the premium features of Google Meet Enterprise that are currently provided for free to all G Suite users as well as tips. & useful tips when using G Suite. In particular, the live Demo section from Gimasys experts received positive feedback from participating businesses. 

Some images in the webinar: 

Natalie's introduction to Google Meet 
Natalie's introduction to Google Meet 

 

Q&A session with speakers from Google 
Q&A session with speakers from Google 

 

Webinar via Google Meet application
Webinar via Google Meet application

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099