skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

How To View Edit History And Create Paths In Cells In Google Sheets

Chèn đường dẫn ở ô cụ thể trong Google Sheets

Thường thì người dùng rất khó khăn để điều hướng các bảng tính phức tạp và lớn, chính vì điều đó Google đã giới thiệu việc chèn đường dẫn ở ô cụ thể trong Google sheets.

 

Với tính năng mới này, người dùng có thể tạo “ các các bảng nội dung”  cho các bảng tính , điều hướng đến các nội dung cụ thể trong bảng tính, và vẫn giữ lại đường dẫn ở các ô khi mà bạn xuất các spreadsheets từ các ứng dụng khác.

 

Để chèn được các đường dẫn ở các ô trong bảng tính, bạn chọn “ Insert link” > Select a range of cells to link”.

 

chèn đường dẫn trong ô google sheets

Tính năng xem lịch sử chỉnh sửa trong Google Sheets

Lịch sử chỉnh sửa của Xem Lịch sử là một tính năng mới trong Sheets sẽ giúp bạn dễ dàng xem lịch sử chỉnh sửa của một ô, bao gồm cả người thực hiện chỉnh sửa cuối cùng, khi chỉnh sửa đó được thực hiện và giá trị trước đó của ô. Tìm hiểu về tính năng hạn chế quyền truy cập trong Google Sheets.

 

xem lịch sử chỉnh sửa trong google sheets

 

Who’s impacted 

End users

 

Tại sao bạn nên dùng tính năng xem lịch sử của Google Sheets

Tracking edits made by collaborators is important for keeping information accurate and understanding why specific changes were made. This is especially critical when there are several collaborators working in a sheet.

 

Previously, you would need to open up Version History and manually look through past versions of a sheet to determine who changed a cell and when and by whom. With Show edit history, you can quickly surface the edit history of a cell: who edited, when, and the previous value.

 

Cách sử dụng xem lịch sử chỉnh sửa 

 • Admins: No action required
 • End users: To start using Show edit history:
  • Right click on any cell and select “Show edit history” from the dropdown menu.
  • A dialogue box will appear that will show you:
   • The user who last made a direct edit in the cell
   • A timestamp of the edit
   • The previous value and current value of the cell
   • Arrow keys in the top right corner which toggle back and forth between edits

 

Additional details 

The following changes are considered previous edits to a cell:

 • Adding, editing, or removing content — like changing the value of a cell from “3” to “5”
 • Changing a formula — like changing “=A1+B1” to “=A1+C5”
 • Adding, editing, or removing a link from a cell

 

Note: Some changes may not show up in the edit history. Some examples are:

 • Added or deleted rows and columns
 • Changes to the cell’s format
 • Changes made by formulas

Present G Suite đã đổi tên thành Google Workspace với nhiều tính năng mới. Hãy liên hệ với Gimasys ngay hôm nay để cập nhật những tính năng mới nhất. 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099