skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

G SUITE NEWSLETTER DECEMBER 2019

Manage apps that access G Suite data with control over new apps access.

Google cải thiện khả năng kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu G Suite của bạn bằng các ứng dụng thuộc sở hữu của bên thứ ba và tên miền…. see more

 

Khởi chạy nổi bật: Chương trình bảo vệ nâng cao dành cho doanh nghiệp phát hành rộng rãi để giúp phòng tránh rủi ro cho người dùng

Chương trình bảo vệ nâng cao dành cho doanh nghiệp thực thi một bộ chính sách bảo mật cao cụ thể dành cho nhân viên trong tổ chức của bạn có nguy cơ cao…. see more

 

Soạn thảo văn bản thông minh cho Google Docs ra mắt ở phiên bản beta

Google hiện đang mang Soạn thông minh lên Google Docs với bản beta mới. Tính năng này có sẵn trên web….soạn nội dung chất lượng cao trong Google Docs…. see more

 

Use the Google Assistant with your G Suite account in beta

Google đã mở một chương trình beta để cho phép người dùng G Suite thực hiện nhiều hơn khi đang làm việc với Google Assistant khi dùng G Suite… see more

 

The Revamped My Devices page helps users find and manage their devices

Google đang cập nhật trang  My Devices page. Người dùng có thể truy cập trang để xem các thiết bị mà họ đã sử dụng để đăng nhập vào G Suite….. see more

 

Unify classic Hangouts and Chat management

Trong phần cài đặt bảng điều khiển dành cho quản trị viên G Suite, Google kết hợp giữa Hangouts Chat và Hangouts cổ điển….. see more

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099