skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace Newsletter September 2021

View Office files when embedded in Google Docs

Bạn có thể xem các tệp Microsoft Office được nhúng trong tài liệu của mình khi bạn đang làm việc với các tệp Offices trong Google Docs, Sheets và Slides.. see more

 

Google Meet: A feature to help users block echoes

Google Meet ra mắt tính năng mới giúp bạn dễ dàng xác định và khắc phục khi có tiếng vọng trong các cuộc gọi điện video… see more

 

Google Chat: restricting messages from unsafe strangers

Tên miền an toàn trong Google Chat cho phép bạn giới hạn trò chuyện bên ngoài chỉ với những người dùng trong miền mà bạn tin cậy…. see more

 

Google Calendar: share your working time

bạn sẽ có thể chia sẻ nơi bạn đang làm việc hoặc thói quen làm việc hàng tuần và cập nhật vị trí của mình khi kế hoạch thay đổi trên Google Calendar… see more

 

Google Meet: update and expand some features for users

Google Meet giờ đây sẽ có thêm nhiều người host cuộc họp cùng lúc để tăng tính kiểm soát trong quá trình họp video trở nên dễ dàng hơn… see more

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099