skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google offers free Hangouts Meet premium features for all G Suite users during the Covid 19 pandemic

In the context of the epidemic Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp, trường học buộc phải lựa chọn làm việc học tập trực tuyến để hạn chế sự lây lan cộng đồng. Với mục tiêu chung tay chống dịch, Google đã thực hiện chiến dịch cho phép người dùng G Suite in all versions get free use of the premium feature of Hangouts Meet which is only available for G Suite Enterprise và G Suite Enterprise dành cho Giáo dục.

Họp trực tuyến với hangouts meet

Mục tiêu của chiến dịch nhằm giúp khách hàng có thể giữ liên lạc và đảm bảo hiệu suất làm việc thông qua G Suite trong quá trình làm việc trực tuyến giữa mùa dịch bệnh. Các tính năng cao cấp của Hangouts Meet bao gồm:

 • Quy mô lớn hơn lên đến 250 người cùng tham gia trong mỗi cuộc họp trực tuyến
 • Tính năng phát trực tuyến lên đến 100 nghìn người trong cùng tên miền
 • Ghi hình các cuộc họp vào Google Drive

Các tính năng này sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng G Suite (Google Workspace customers) cho đến ngày 1/7/2020.

Cách thức áp dụng

 1. Đối với người quản trị: Bạn có thể bật tính năng phát trực tuyến và ghi hình cho tổ chức của mình.
 2. Các khách hàng phiên bản G Suite Basic, Business và Nonprofit: Các tính năng cao cấp này mặc định sẽ bị TẮT và có thể bật lên ở cấp độ tên miền, OU và nhóm.
 3. Các khách hàng phiên bản G Suite for Education: Các tính năng cao cấp này mặc định sẽ bị TẮT và có thể bật lên ở cấp độ tên miền, OU và nhóm. Tham khảo thêm phần Hỏi đáp ở Trung tâm trợ giúp về các thắc mắc cụ thể cho mảng giáo dục khi bật Meet và các tính năng này.
 4. For end users: Ngay khi tính năng đã được bật trong Admin console, người dùng cuối có thể phát trực tuyến và ghi hình các cuộc họp. Truy cập các bài hướng dẫn sau để biết làm cách tạo cuộc họp trực tuyến, phát trực tuyến và ghi hình cuộc họp.

Tốc độ triển khai và đối tượng được áp dụng

 • Quyền truy cập các tính năng cao cấp này sẽ được triển khai ngay trong tuần này và có thể sẽ áp dụng với tất cả người dùng G Suite trong vòng 2 -3 tuần
 • Đối tượng được áp dụng là tất cả khách hàng G Suite

Google offers free Hangouts Meet premium features for all G Suite users during the Covid 19 pandemic

Xem hướng dẫn sử dụng các tính năng cao cấp của bản G Suite Enterprise

 1. Stream a video meeting in G Suite
 2. Ghi hình cuộc họp Video qua Hangouts Meet trong G Suite Enterprise
 3. How to create an online meeting with Hangouts Meet – G Suite
 4. Hướng dẫn kích hoạt tính năng phát trực tiếp và ghi hình cuộc họp cho Admin G Suite 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099