skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

G Suite Newsletter 07/2019

Tính năng mới: Bảo vệ và kiểm soát tốt hơn với 3 công cụ bảo mật Gmail

Google phát hành rộng rãi 3 tính năng bảo mật Gmail . Những tính năng này trước đó đang trong giai đoạn beta. Kiểm tra các thông báo được liên kết để biết thêm thông tin…see more

 

Hãy xem những thay đổi trên Google Docs theo thời gian với tính năng Compare Documents

Bây giờ, dễ dàng để so sánh hai tài liệu Google docs. Tính năng này sẽ cho bạn thấy sự khác biệt giữa các tài liệu dưới dạng “Suggested Edits” trong một tài liệu mới…see more

 

View the edit history of a cell in Sheets

Lịch sử chỉnh sửa của Xem Lịch sử là một tính năng mới trong Sheets sẽ giúp bạn dễ dàng xem lịch sử chỉnh sửa của một ô, bao gồm cả người thực hiện chỉnh sửa cuối cùng, khi chỉnh sửa đó được thực hiện và giá trị trước đó của ô…see more

 

Tính năng Dynamic email trên Gmail bắt đầu chính thức vào ngày 2/7/2019

Đầu năm nay, Google đã công bố email động trong Gmail ở phiên bản beta. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2019, tính năng này sẽ trở nên phổ biến và sẽ khởi chạy mặc định cho tất cả các tên miền. Điều này có nghĩa là người…see more

 

Sử dụng điện thoại Android để xác thực-2-bước trên các thiết bị iOS

Đầu năm nay, Google đã thông báo về khả năng sử dụng điện thoại Android được tích hợp sẵn khóa bảo mật là phương thức xác thực thứ 2 trong G Suitesee more

Back To Top
0974 417 099