skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

G Suite Newsletter April 2020

Mở rộng tính khả dụng các tính năng nâng cao của Google Meet cho tất cả khách hàng cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Tháng trước, Google đã cung cấp các khả năng hội nghị video nâng cao của Google Meet miễn phí cho tất cả các khách hàng G Suite Basic, Business, Education và Nonprofit. Google đã mở rộng đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 để đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức và nhà giáo dục tiếp tục công việc của họ trong cuộc khủng hoảng này….

 

Improve email security in Gmail with default TLS protocol and other new features

Gần đây, Google Security blog thống kê việc sử dụng giao thức Transport Layer Security (TLS) đã tăng lên hơn 96% tổng lưu lượng truy cập mà trình duyệt Chrome nhìn thấy trên Chrome OS…..

 

Các thay đổi quan trọng đối với các ứng dụng và quản lý khôi phục tài khoản kém an toàn hơn trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Google đang thực hiện một số cập nhật về cách bạn quản lý cài đặt ứng dụng (LSA) kém an toàn và cài đặt khôi phục tài khoản (AR) trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Đây là một phần trong việc di chuyển rộng hơn các trang bảng điều khiển Quản trị viên của Google sang trải nghiệm đơn giản và hợp lý hơn…

 

Create a pointer to any file or folder in Google Drive with shortcuts

Last year, Google announced beta for shortcuts in Google Drive. This feature is available now and is starting to roll out to all G Suite customers and users with personal Google accounts. Shortcuts trong Drive giúp tổ chức các nội dung và điều hướng người dùng đến các thông tin và tệp có liên quan trên các ổ khác nhau dễ dàng hơn….

 

Disabling less secure app access will be paused until further notice

Last December, Google announced that they will turn off access to less secure apps (LSA) for your G Suite account, and you should switch to authentication instead OAuth. Giai đoạn đầu tiên của việc tắt dần LSA được lên kế hoạch vào ngày 15 tháng 6 năm 2020…

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099