skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace Newsletter June 2021

Update interface and new features on Google Meet

updates những tính năng cùng giao diện mới của Google Meet để tăng trải nghiệm và chất lượng cho mỗi cuộc họp trực tuyến cho công ty bạn… see more

 

Present on Google Meet directly on Google Docs, Sheets, and slides

Bây giờ ban có thể hoàn toàn trình bày tài liệu trực tiếp từ Google Docs, Sheets, và Slides mà không cần thao tác trên Google Meet.. see more

 

Google Docs: updated with new edit history feature

Cập nhật tính năng lịch sử mới của Google Docs giúp bạn kiểm soát tốt hơn những gì thay đổi trong quá trình cộng tác làm việc… see more

 

Feature to save photos to Google Photos directly from Gmail

Giờ đây, khi bạn nhận được tệp đính kèm ảnh trong thư Gmail, bạn có thể lưu tệp đó trực tiếp vào Google Photos nhanh chóng… see more

 

Insert smart chips for files and meetings and create checklists in Google Docs

smart chips — một trải nghiệm mới sẽ giúp mọi người dễ dàng kết nối, tập trung thời gian và sự chú ý cũng như chuyển đổi ý tưởng của họ thành tác động… see more

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099