skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace Newsletter – Jan 2021

Upgraded security investigation tool in Google Workspace

Công cụ điều tra bảo mật trong trung tâm bảo mật Google Workspace có thể giúp bạn có thể thực hiện hành động đối với các vấn đề về bảo mật… See more

 

Breakout rooms in Google Meet to more Google Workspace customers

Giờ đây tính năng breakout rooms trên Google Meet sẽ được cung cấp và cập nhật mới dành cho những khách hàng đang sử dụng Google Workspace…. See more

 

Updated quick access to Google Meet on Google Calendar

tính năng mới của Google Meet hiện có thể bật hoặc tắt Quyền truy cập nhanh cho cuộc họp từ sự kiện trong Google Calendar… See more

 

Create a Google Calendar event directly from Google Chat

Giờ đây, bạn có thể lên lịch các cuộc họp trên Google Calendar nhanh chóng và trực tiếp từ các cuộc trò chuyện trên Google Chat… See more

 

Google Meet adds new languages to live captions

Google đang mở rộng phụ đề trực tiếp trong Google Meet cho những người nói tiếng Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.. See more

 

Google Docs allows creating and working with documents with multiple page orientations

Google đang giúp cho việc tạo và làm việc với các tài liệu yêu cầu nhiều hướng trang trong Google Documents dễ dàng hơn… See more

 

Google Vault updated with new interface

Giao diện mới cho Google Vault, giúp cho việc điều hướng dễ dàng hơn và bao gồm các tính năng năng suất mới để hoàn thành tác vụ nhanh hơn… See more

 

 

 

Updated: Gimasys.

Back To Top
0974 417 099