skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace Newsletter 11/2020

Office editing mode is set by default for office documents in Google Drive on the Web interface

Chế độ chỉnh sửa Office hiện là chế độ chỉnh sửa mặc định cho các tệp Office trong Drive trên giao diện web. Cùng xem thay đổi từ Google… see more

 

Google Meet allows creating breakout rooms to increase connectivity when learning remotely

Người dùng phiên bản Enterprise for Education hiện có thể sử dụng breakout rooms trong Google Meet để chia người tham gia thành các nhóm nhỏ… see more

 

Users can customize the Google Meet background in the meeting

Giờ đây, bạn có thể thay phông nền của mình bằng một hình ảnh trong Google Meet. Bạn có thể sử dụng các hình ảnh tùy chỉnh của cá nhân bạn…. see more

 

Use Smart Fill for Google Sheets to automatically import data

Google đang ra mắt Smart Fill cho Google Sheets, tính năng này giúp tự động hoàn thành mục nhập dữ liệu một cách thông minh… see more

 

Improve Gmail add-ons with Compose-time

Google đang cải tiến cách bạn làm việc với tiện ích bổ sung của Google Workspace trong Gmail thông qua việc bổ sung chức năng Compose-time… see more

 

Google Workspace add-on now available

Tiện ích bổ sung của Google Workspace hiện có sẵn cho Docs, Sheets và Slides, trước đó đã được phát hành trên Calendar, Gmail và Drive… see more

 

Đánh dấu tin nhắn “đã xem” hiện có sẵn trên Google Chat

Google chat sẽ sớm có đánh dấu tin nhắn “đã xem”. Tính năng này hiện đang được triển khai cho tất cả khách hàng sử dụng Google Workspace… see more

 

Đề cập trực tiếp đến người dùng trong Google Docs

Bạn có thể đề cập đến người dùng khác trên chính tài liệu trong Google Docs mà trước đây điều này chỉ có thể thực hiện trong một bình luận… see more

 

 

 

Updated: Gimasys.

Back To Top
0974 417 099